Zimowe obowiązki właściciela i zarządcy

Region

Urząd Miasta Pruszkowa oraz inne urzędy z okolicznych miast przypominają, że odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela  bądź zarządcy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m2 oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Zwracamy uwagę, że obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życie lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, nałożony na właścicieli i zarządców budynków przez art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Przypominamy kolejny raz, że wszyscy ci, którzy uchylają się z nałożonych ustawowo obowiązków dbania i zarządzania nieruchomościami w zakresie zimowego ich utrzymania mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej w wysokości od 100 zł do 500 zł., a w przypadku stworzenia swoim działaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia do kary aresztu włącznie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.