Zarząd powiatu bez absolutorium

Region

Jak już informowaliśmy, wtorkowa burzliwa sesja rady powiatu skończyła się odwołaniem wicestarosty Krzysztofa Rymuzy. Ale to nie jedyny sensacyjny zwrot na wczorajszym posiedzeniu. Zarząd powiatu pruszkowskiego nie otrzymał od radnych absolutorium za 2017 r.

Absolutorium to jedna z najważniejszych uchwał, jakie co roku podejmują radni powiatów, gmin i sejmików. W ten sposób „rozliczają” wójtów, burmistrzów czy zarząd powiatu z realizacji budżetu za dany rok. Nieudzielenie tego „wotum zaufania” oznacza (na końcu procedury) odwołanie z funkcji.

Właśnie do takiej sytuacji doszło na wtorkowej sesji rady powiatu pruszkowskiego. Zanim radni przystąpili do głosowania odczytano uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wynika z niej, że „nie zapadł”, czyli nie został przegłosowany przez Komisję Rewizyjną wniosek o nieudzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Co to oznacza? Że powiatowa Komisja Rewizyjna nie podjęła wiążącej decyzji o przyjęciu wniosku za nieudzieleniem (ani za udzieleniem) absolutorium zarządowi (stosunkiem głosów 2 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się). Z perspektywy RIO to taka sama sytuacja jak przy braku wniosku.

Doszło więc do pata, który swoją kontynuację znalazł na wczorajszym posiedzeniu rady powiatu. Po odczytaniu uchwały RIO i dyskusji radnych doszło do głosowania. Mimo, że do udzielenia absolutorium osobiście namawiał starosta Maksym Gołoś, uchwały nie przyjęto. 12 osób głosowało „za”, nikt nie zgłosił sprzeciwu, 11 radnych wstrzymało się od głosu. Do przyjęcia absolutorium potrzebnych było 14 głosów „za” (czyli większość bezwzględna).

Co dalej? – Zarządowi nie zostało udzielone absolutorium, a to równoznaczne jest ze złożeniem wniosku o jego odwołanie. Ten zostanie rozpatrzony nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia podjęcia uchwały o nie udzieleniu absolutorium. O to dlaczego Radni nadzorujący pracę Zarządu, przyjmujący budżet i opiniując pozytywnie jego wykonanie ostatecznie zagłosowali przeciw udzieleniu absolutorium należałoby zapytać samych radnych powiatowych – mówi Krzysztof Bukowski ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.