Zamiast opłaty stałej – 2,80 zł za godzinę

Region

Od 1 września zmienią się przepisy dotyczące ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. Na VII sesji rady miejskiej 27 kwietnia podjęto uchwałę w tej sprawie.

Do tej pory za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice ponosili miesięcznie opłatę zryczałtowaną. Od nowego roku szkolnego w systemie oświaty nastąpią zmiany, które nakładają na gminy obowiązek wprowadzenia opłat tylko za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Oznacza to, że od tej pory rodzice będą płacić 2,80 zł za godzinę, przy czym pięć godzin przeznaczonych na realizację tzw. podstawy programowej będzie darmowych. Dyrektorzy placówek sami będą ustalać, w jakich godzinach podstawy programowe będą realizowane.

Czy nowy system będzie korzystniejszy? – Taki powinien być, ponieważ teraz rodzic musi ponosić opłatę stałą, a nowy system gwarantuje, że nie będą musieli płacić za ten niewykorzystany czas – mówi Maria Grabowska, wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Uchwała, pomimo że przez grodziskich radnych została podjęta większością głosów, to jednak wzbudziła niemało kontrowersji. – W przypadku, gdy dziecko będzie w przedszkolu przebywało dłużej niż 10 godzin, opłata wzrośnie aż o 105 proc. – denerwowała się radna Alicja Pytlińska.
Burmistrz Grzegorz Benedykciński tłumaczył, że przedszkolaki przebywające w placówce 10 godzin to bardzo nieliczna grupa i jednocześnie zapewnił, że jeżeli dziecko będzie przychodziło na pięć godzin, to opłata będzie niższa niż do tej pory.

Od nowego roku szkolnego rodzice będą musieli zawrzeć z przedszkolem umowę cywilno-prawną. Terminy zawierania umów przewidziane są na maj każdego roku. W umowie określona zostanie przede wszystkim liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne pięć godzin oraz terminy wnoszenia opłat.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.