Zaczęli od Babiego Lata

Nadarzyn

Łopaty poszły w ruch, rury już czekają. Rozpoczęły się prace związane z rozbudową istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn. Wykonawca pojawił się na ul. Babiego Lata.

W ramach inwestycji ma zostać wybudowana kanalizacja o długości ponad 4,8 km. Warto podkreślić, że na wykonanie zadania gmina Nadarzyn dostała dofinansowanie w wysokości 932,3 tys. zł. Inwestycja jest realizowana w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Trwają prace w ul. Babiego Lata w Nadarzynie, ale inwestycja obejmie więcej ulic. Kanalizacja pojawi się na Szyszkowej, Żółwińskiej, Tulipanowej, Karmelowej i Granicznej. Jak wygląda zakres robót? W przypadku ulic: Tulipanowej, Karmelowej, Granicznej planowana jest budowa odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinka rurociągu tłocznego. Podobnie w ul. Babiego Lata. Z kolei w ul. Szyszkowej i ul. Żółwińskiej zostanie wybudowana sieć grawitacyjno-ciśnieniowa z przepompownią ścieków oraz instalacją zasilającą.

Cała inwestycja powinna zakończyć się do 30 kwietnia 2018 roku. Należy brać pod uwagę, że okres zimowy może mieć wpływ na realizację zadania. – Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające prace będę kontynuowane – zapewnia referat inwestycji gminy Nadarzyn.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.