Wykreśl linię 400 kV

Region

Trwa procedura zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. To ważna wiadomość dla gmin, które sprzeciwiają się lokalizacji linii wysokiego napięcia na swoim terenie.

Choć w ostatnim czasie sprawa budowy linii 400 kV z Kozienic do Ołtarzewa nieco przycichła, to nadal jest to jedna z najbardziej kontowersyjnych inwestycji związanych z naszym regionem. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku, po wielomiesięcznych protestach społecznych, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozwiązała umowę z wykonawcami przedsięwzięcia i zapowiedziała powrót do konsultacji i dyskusji o lokalizacji potężnych słupów wysokiego napięcia.

Ze swojej obietnicy wobec mieszkańców zaczęły wywiązywać się władze województwa, które już dawno temu zapowiedziały wprowadzenie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W dokumencie ujęto bowiem najbardziej oprotestowany wariant przebiegu 400 kV.  Marszałek Adam Struzik wydał obwieszczenie o przystąpieniu do jego modyfikacji. – Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl w terminie do 31 lipca 2017 r. – czytamy w komunikacie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.