Wybrali projektanta nowego wiaduktu

Pruszków

W drugim podejściu udało się wybrać projektanta nowej przeprawy nad torami kolejowymi, która ma powstać na pograniczu Pruszkowa i Piastowa.

O planach budowy wiaduktu drogowego nad torami PKP informowaliśmy już wielokrotnie W ostatnich miesiącach przygotowania do realizacji tej ważnej dla kierowców inwestycji nabrały tempa. Władze Pruszkowa, przy współpracy z włodarzami Piastowa, zarządem powiatu pruszkowskiego oraz kolejarzami z PKP PLK chcą stworzyć przeprawę w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Jednak nim rusza prace budowlane konieczne jest przygotowanie projektu wiaduktu. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został ogłoszony w kwietniu jednak zakończył się fiaskiem. Choć udało się wybrać wykonawcę, to ten… odmówił podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. – Zwycięzca odmówił podjęcia się zaprojektowania nowego wiaduktu na pograniczu Pruszkowa i Piastowa. Chodziło o ceny, które sam zaproponował. Gdy dokładnie sprawdził zakres obowiązków, uznał, że nie oszacował dobrze swoich ofert – mówi nam Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa. – Pozostali oferenci tłumaczyli się w podobny sposób – dodaje.

Miasto ogłosiło kolejne postępowanie. Do przetargu zgłosiło się sześciu chętnych. Najniższą ofertę złożyła firma Znak Gdańsk Sp. z.o.o., która za wykonanie dokumentacji zaproponowała cenę prawie 529 tys. zł. Jednak za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Mosty Gdańsk Sp. z o.o. wycenioną na prawie 582 tys. zł. Z czego wynika ten wybór? – Na podstawie oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż jedyna oferta złożona w postępowaniu wybranego wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru – czytamy w uzasadnieniu.

W najbliższych dniach władze miasta powinny podpisać umowę z wykonawcą.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.