Wspólnie pracowali nad przestrzenią

Milanówek

Mieszkańcy Milanówka mieli okazję zaangażować się w pracę nad tworzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Magistrat podsumował wspólne wysiłki.

W pracach uczestniczyli specjaliści, urzędnicy, a także mieszkańcy, którzy mogli zaprezentować swoje zdanie na temat rozmieszczenia poszczególnych stref na terenie miasta. Zaczęło się od ankiety. Przedstawiciele firmy Budplan wyszli na ulicę, gdzie zadawali mieszkańcom pytania na temat rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Milanówka. Łączenie zebrano 714 ankiet. Kolejnym etapem były warsztaty urbanistyczne. Mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w dwóch spotkaniach, podczas których projektowano koncepcję rozwiązań przestrzennych. Każdy mógł na mapie miasta oznaczyć poszczególne miejsca oraz obiekty.

Po wysiłkach nadszedł czas na podsumowanie. – Przeprowadzone warsztaty urbanistyczne stanowiły bardzo cenne narzędzie uzyskania informacji na temat rzeczywistych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Milanówka, czyli osób bezpośrednio związanych z przestrzenią miasta. Warsztaty pozwoliły aktywnie włączyć mieszkańców w proces kreowania wizji rozwoju przestrzeni, w której żyją oraz w tworzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka. Wyniki przeprowadzonych warsztatów będą jednym z fundamentalnych źródeł informacji i wytycznych dla prac projektowych nad tym dokumentem czytamy w raporcie do warsztatów urbanistycznych. 

Na co zwracano uwagę podczas prac? Przede wszystkim pojawiły się dwie główne koncepcje. Jedni chcieli, aby Milanówek zachował charakter miasta-ogrodu o typowo mieszkaniowo-turystycznym zagospodarowaniu. Inni podkreślali konieczność rozwoju funkcji usługowo-produkcyjnych. W drodze kompromisu zdecydowano, że należy zachować charakter miasta-ogrodu.

Zdaniem uczestników warsztatów funkcje usługowe powinny być realizowane w rejonie ul. Kościuszki. Z kolei sport i rekreacja powinny dominować w okolicach stadionu KS Milan. Zwracano uwagę na konieczność lepszego połączenie miasta ze stacją WKD oraz dworcem PKP. Nowe miejsca produkcyjno-usługowe miałaby być zlokalizowane przy północno-zachodniej granicy miasta.

Z pewnością wypracowany materiał posłuży do stworzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Planszę wynikową można zobaczyć tu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.