VI sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

Region

Ustalenie strefy płatnego parkowania przy Centrum Kultury i regulaminu w sprawie przyznawania dotacji na usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku - to tylko część spraw, którymi zajmowali się radni podczas VI sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

Tematem, który wzbudził najwięcej kontrowersji wśród grodziskich radnych było ustalenie strefy płatnego, niestrzeżonego parkowania przy Centrum Kultury głównie po to, żeby mieszkańcy okolicznych bloków nie zostawiali tam swoich samochodów. Radna Joanna Biegała przekonywała, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ, jej zdaniem, na parkingu zawsze są dostępne wolne miejsca. Ostatecznie radni podjęli uchwałę, jednak zaznaczono, że pierwsze 15 minut postoju ma być darmowe po to, aby rodzice nie zniechęcili się przed dowożeniem dzieci na zajęcia do ośrodka kultury.

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Rafałowi Szczepaniakowi radni udzielili upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie socjalnej pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na wewnętrzne drogi osiedlowe oraz w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości w Chrzanowie Małym.

Kolejne punkty obrad VI sesji dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż i wynajem lokali i nieruchomości w budynkach i na terenach gminnych.

Burzliwą debatą zakończyła się próba podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zamianę nieruchomości gruntowych we wsi Odrano-Wola. Zalesiona działka o powierzchni 2 tys. metrów kw., miałaby zostać zamieniona na dwie działki budowlane. Zdaniem Grzegorza Benedykcińskiego, burmistrza Grodziska Maz. ta uchwała jest bardzo ważna w celu ratowania gminnych lasów: – Urokiem Opyp, Czarnego Lasu, Adamowizny i wielu innych podgrodziskich miejscowości są lasy i my musimy je ratować – przekonywał burmistrz. Jednak radny Henryk Tuszyński wyraził obawę, że w ten sposób tworzy się precedens i od tej pory wszyscy zainteresowani będą chcieli zamieniać działki zalesione na budowlane. Ostatecznie ten punkt został zdjęty z obrad.

Na koniec sesji burmistrz poinformował, że Grodzisk Maz. zdobył kolejne fundusze z Unii Europejskiej, tym razem na budowę sortowni i kompostowni oraz na powstanie centrum innowacji, które w przyszłości miałoby być zalążkiem wyższej uczelni dla młodych, zdolnych grodziszczan.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.