VI sesja Rady Gminy Raszyn

Region

Kosmetyczne zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2011–2019” i budżecie, wsparcie finansowe Komendy Stołecznej Policji na wybudowanie siedziby raszyńskiego komisariatu, zaciągnięcie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – to część spraw, jakimi zajęła się rada gminy Raszyn podczas VI sesji w czwartek 24 marca.

Zanim otwarto obrady, radni wręczyli wójtowi Andrzejowi Zarębie kosz kwiatów z okazji upływających właśnie stu dni pełnienia przez niego funkcji wójta. Wójt podziękował za miły gest i chwilę po tym zaczęło się zamieszanie związane z przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.
Złożono trzy wnioski o zdjęcie z obrad trzech projektów uchwał – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – część I, obszar II (wnioskodawcy chcieli, by projekt uchwały wrócił do komisji do dopracowania), w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Raszyn na lata 2011–20120” oraz w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym ostatnim przypadku niektórzy radni uznali, że zanim tak ważny dokument zostanie przyjęty, należy skierować go do konsultacji społecznych, których dotychczas nie było. Po ożywionej dyskusji nad zasadnością zdjęcia trzech projektów uchwał, radni ostatecznie zagłosowali za usunięciem ich z porządku obrad.

Kolejnym emocjonującym momentem było sprawozdanie wójta z bieżącej działalności. Radni pytali wójta m.in. o nowe stawiska. Radny Dariusz Marcinkowski prosił o informację, jaką funkcję w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie objął Piotr Iwicki, były wójt i radny gminy Raszyn, a obecnie radny powiatu pruszkowskiego. – Został głównym specjalistą ds. programowo-repertuarowych. W tej materii jest fachowcem i ma doświadczenie – informował Andrzej Zaręba. Radny Sławomir Ostrzyżek zaproponował, by na każdej sesji wójt informował o personaliach osób zatrudnianych w gminie na kierowniczych stanowiskach.

Dalej sesja nabrała już tempa. Formalnością było przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o działaniach wójta zmierzających do przekazania pieniędzy dla KSP na pokrycie kosztów budowy nowego komisariatu policji w Raszynie. 13 głosami „za” radni zgodzili się na przekazanie w dwóch transzach kwoty do 2 mln zł: pierwszej – z budżetu gminy na 2012 r., drugiej – z budżetu na 2013 r.
Jednogłośnie przyjęto program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2011–2015. Przewiduje on m.in. coroczne szczepienia ochronne 12-letnich dziewcząt. Gmina w tym czasie planuje zaszczepić 515 uczennic VI klas szkół podstawowych.

Radni przyjęli też niewielkie zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2011–2019” i budżecie. Plan dochodów po budżetowych zmianach wygląda następująco: dochody bieżące – 69 055 194 zł i dochody majątkowe – 26 301 815 zł. Wydatki bieżące określono na 63 140 224 zł, a wydatki majątkowe – 41 379 068 zł. Brawami zebranych gości przyjęto podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 r. pieniędzy stanowiących fundusz sołecki.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.