Ustawiali przetargi na posiłki do szpitali

Region

Jedną z placówek, w której doszło do zmowy przetargowej dotyczącej dostawy posiłków był Szpital Powiatowy w Pruszkowie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko osobom zamieszanym w proceder.

Robert K. i Radosław M. w imieniu konsorcjum starającego się o udzielenie zamówienia wchodzili w porozumienie z osobami, które zajmowały  się organizowaniem przetargów na dostawę posiłków w szpitalach w Puławach, Pruszkowie, Biskupcu oraz usług utrzymania czystości i dezynfekcji w placówce w Ostrołęce. Mężczyźni nakłaniali do wprowadzenia do dokumentacji zapisów korzystnych dla określonych podmiotów. Ponadto Robert K. i Radosław M. zostali oskarżeni o udzielenie dyrektor szpitala ZOZ w Puławach Joannie H. korzyści majątkowej w wysokości ponad 116 tys. zł.

Należy wspomnieć, że zarzuty dotyczą lat 2013-2014. – Oskarżeni o zmowę przetargową (wejście w porozumienie z wykonawcą) zostali także: Joanna H. – pełniąca funkcję Dyrektora SP ZOZ  w Puławach, Wojciech M. – Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce, Roman K. – inspektor ds. inwestycji w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Urszula O. – sekretarz w komisji przetargowej Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Rolą tych osób było podjecie czynności mających na celu doprowadzenie do wyboru oferty konsorcjum. Ponadto osoby te oskarżone zostały o złożenie w dokumentacji przetargowej fałszywych oświadczeń, iż nie pozostają z żadnym z wykonawców w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, tj. o czyny z art. 233 par. 6 kodeksu karnego –  poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Robert K. i Radosław M. działali z myślą o zapewnieniu jak największych korzyści finansowych podmiotom, z którymi współpracowali. Wartość zamówień w przypadku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie wyniosła ponad 700 tys. zł. Zdecydowanie większe sumy dotyczą pozostałych placówek. W przypadku szpitala w Puławach to ponad 14 mln zł. Wartość zamówień w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wyniosła ponad 19 mln zł, a w szpitalu im. Jana Mikulicza w Biskupcu ponad 2,5 mln zł.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.