Ustawa ochroni drzewa

Region

W piątek, 19 sierpnia, zacznie obowiązywać ustawa, która pozwoli uchronić przed wycinką 2 tys. drzew
wzdłuż torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

To szczęśliwy finał sprawy, która zbulwersowała wielu mieszkańców naszego regionu. Przypomnijmy: nakaz wycinki drzew i roślinności rosnącej w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi torów wydał Urząd Transportu Kolejowego. Powoływał się na rozporządzenie ministra infrastruktury z 2008 r. w którym mowa o bezpieczeństwie prowadzenia ruchu kolejowego i dopuszczalnej lokalizacji zieleni w pobliżu torów. W przypadku WKD zapis ten oznaczał wykarczowanie prawie 2 tys. drzew, od lat rosnących wzdłuż szlaku, dotąd nie stanowiących żadnego zagrożenia. 

Przeciw wycince zmobilizowali się mieszkańcy i samorządy. Ich opór przyniósł skutek najpierw w postaci przesunięcia terminu, który UTK wyznaczył na zakończenie usuwania roślinności, a teraz w postaci zmiany prawa i ustawy dopuszczającej odstępstwa od sztywno wytyczonej granicy 15 metrów od osi torowiska. W lipcu projekt przegłosował sejm i senat, a 5 sierpnia ustawę podpisał prezydent. Po 14 dniach wchodzi ona w życie. 

– Ustawa wprowadza regulację, która umożliwi ograniczenie zakazu zadrzewiania i zakrzewiania w odległości do 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego. Zgoda na odstąpienie od wyżej wskazanego zakazu będzie wydawana przez starostę, w drodze postanowienia, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej. Ustawa zastrzega, że odstąpienie od zakazu nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu – czytamy w oficjalnej informacji na stronie prezydenta RP. 

Zmianę prawa przyjęto w naszym regionie z ulgą, ale też z drobnym zastrzeżeniem. – Cieszymy się, ale uważamy, że zapis o tym, że starosta występuje o odstępstwo jest uzależniony od poglądów danego człowieka. Jeśli chodzi o starostę pruszkowskiego, to współpraca z nim była wzorowa i nie mam żadnych wątpliwości, że o odstępstwo wystąpi. Nie mam też sygnałów, aby problemy były w Grodzisku. W skali kraju ten zapis nie jest jednak idealny, ale nie będziemy już z tym walczyć. Cieszymy się, że temat wycinki drzew na WKD został zamknięty – mówi Joanna Kowalczyk z inicjatywy Kolej na Drzewa, która walczyła o zachowanie drzewostanu na linii kolejki.

Co w tej sytuacji zrobi Warszawska Kolej Dojazdowa?– Nie analizowaliśmy jeszcze szczegółowych zmian, czekamy aż zaczną obowiązywać. Zgodnie z ostatnią decyzją UTK mamy czas do początku 2018 r. na przeprowadzenie przeglądu drzewostanu i wykonanie niezbędnych prac. Jest więc czas. Będziemy ograniczać ilość wniosków o wycinkę lub przycinkę całych drzew czy gałęzi tylko do tych, które w sposób bezpośredni zagrażają prowadzeniu ruchu kolejowego – mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy WKD.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.