Toeplitza i Sadowa do przebudowy

Otrębusy

Mowa o ulicach zlokalizowanych w Otrębusach. W sprawie przebudowy Toeplitza i Sadowej ogłoszono przetarg, tym samym rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy dla tego zadania.

Krótko mówiąc nawierzchnie wspomnianych ulic są w złym stanie. Toeplitza objęto opracowaniem projektu na całym odcinku, zaś Sadową na fragmencie od Sygietyńskiego do rejonu skrzyżowania z ul. Wspólną. Łączna długość jezdni przeznaczonych do przebudowy to ok. 440 m. O sprawie pisaliśmy już w ubiegłym roku, tutaj.

Toeplitza wykonana jest z tłucznia kamiennego i posiada jezdnię o szerokości od 5 do 5,5 m. Ulica nie posiada nawet chodników, w związku z tym piesi muszą poruszać się jezdnią lub poboczem. Brak też odwodnienia w tym miejscu. Natomiast Sadowa posiada nawierzchnię z masy bitumicznej, ale jest już mocno sfatygowana – liczne spękania, nierówności, ślady po budowie kanalizacji i cząstkowych naprawach. Chodnik znajduje się jedynie w rejonie skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego. Za odwodnienie odpowiadają studnie chłonne. 

Ale wkrótce powyższy stan rzeczy ulegnie zmianie. Planuje się bowiem budowę jezdni ul. Toeplitza i ul. Sadowej, chodników, pobocza utwardzonego, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia. Na jezdni pojawią się też elementy poprawiające bezpieczeństwo, czyli progi zwalniające i skrzyżowania wyniesione. Ponadto skrzyżowanie ul. Warszawskiej (DW 719) z ul. Toeplitza również będzie musiało zostać przebudowane, w projekcie uwzględniono nową konstrukcję jezdni.  

Kiedy to zadanie zostanie zrealizowane? Według dokumentacji przetargowej maksymalnym terminem jest koniec listopada tego roku.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.