Szkoła na niedzielę

Region

Zajęcia w szkołach będą kończyły się w ostatni piątek czerwca. W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła będzie musiała zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich chętnych uczniów.

Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Obecnie zajęcia w szkołach kończą się w piątek po 18 czerwca. MEN proponuje, aby koniec roku szkolnego przypadał w ostatni piątek czerwca. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia zakończą się 22 czerwca 2011 r.

Projekt zakłada, że dyrektor szkoły będzie określał dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Dni wolne będą mogły być przeznaczone m. in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz na dzień 2 maja i piątek po Bożym Ciele.

Nowością jest, że dyrektor szkoły będzie mógł również ustalać dni wolne dla świąt religijnych, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego będzie można ustalić do 6 dni wolnych; dla gimnazjów – do 8 dni; dla liceów, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni.

W szczególnych przypadkach, dyrektor szkoły będzie mógł, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, pod warunkiem odpracowania tego dnia w wybraną sobotę.
 
Zgodnie z projektem rozporządzenia, szkoła w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie miała obowiązek organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły.

Obecny przepis wskazuje, że szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze tylko dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom. Zdaniem MEN, szkoły często nie informowały rodziców o możliwości objęcia ich dzieci opieką podczas dni wolnych od zajęć, a nowy przepis w sposób jednoznaczny zobowiąże dyrektorów szkół do zorganizowania opieki wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.

– Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli – podkreślił w uzasadnieniu resort edukacji.

Zgodnie z projektem, minister edukacji będzie ustalał termin ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.