Świąteczne zakupy: jak nie dać się oszukać?

Region

Ryby, grzyby, przetwory mięsne – to artykuły spożywcze najczęściej kupowane przed Świętami.

W tym czasie wzrasta także zapotrzebowanie na kosmetyki oraz lampki choinkowe, czy wyroby pirotechniczne. Badania Inspekcji Handlowej pokazują, że towary te nie zawsze spełniają określone prawem standardy. Bądźmy czujni. W ferworze świątecznej gorączki nie zapominajmy, żeby zatroszczyć się również o dobrą jakość i bezpieczeństwo nabywanych towarów. Znajomość kilku podstawowych zasad pomoże ochronić nas i naszych bliskich przed niebezpieczeństwem – zaapelował Grzegorz Wrzosek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

Na opakowaniu artykułów spożywczych powinny znaleźć się: nazwa, wykaz składników, data minimalnej trwałości, warunki przechowywania, dane identyfikujące producenta, zawartość netto lub liczba sztuk oraz numer partii produkcyjnej. Opakowania produktów powinny być nieuszkodzone i zamknięte. Przeterminowany artykuł spożywczy nie może być sprzedawany, nawet po obniżonej cenie. Sprzedawca na żądanie klienta ma obowiązek wydać paragon, jest również zobligowany do podania informacji o cenie jednostkowej, co ułatwia wybór tańszego produktu z tego samego asortymentu.      

W przypadku przetworów mięsnych powinniśmy zwrócić uwagę, czy podano weterynaryjny numer identyfikacyjny. Przy sprzedaży „na wagę” sprzedawca ma obowiązek uwidocznić informację o składzie wędlin.  Podstawowym wymogiem obowiązującym przy sprzedaży ryb (świeżych, schłodzonych, mrożonych, wędzonych) jest podanie handlowej nazwy produktu oraz informacji o obszarze połowu oraz metodzie produkcji.

W miejscu sprzedaży ryb luzem musi być informacja, dotycząca ilościowej zawartości glazury (lodowej powłoki chroniącej produkt przed wyschnięciem i zabrudzeniem)  i ryby.

Suszone grzyby muszą mieć specjalny atest i mogą być oferowane wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach, w opakowaniach jednostkowych.

Odpowiednie oznakowanie jest również wymagane w przypadku kosmetyków. Na opakowaniu powinny być umieszczone: nazwa handlowa, dane producenta/importera/ dystrybutora oraz ilość nominalna kosmetyku w opakowaniu. Ważny jest także termin trwałości, do którego produkt zachowuje w pełni swoje właściwości. Informacja ta nie jest jednak wymagana, jeżeli okres ten wynosi więcej niż 30 miesięcy. Wówczas producent ma obowiązek umieścić znak graficzny oraz podać czas, w jakim kosmetyk może być stosowany od momentu otwarcia opakowania.

Kupując sprzęt sportowy powinniśmy uważać na pęknięcia, rozwarstwienia i ostre elementy. Do produktu musi być dołączona jasna i zrozumiała instrukcja zawierająca m.in. informacje na temat prawidłowego i bezpiecznego użytkowania czy sposobu konserwacji.  Wybierając narty sprawdzajmy, czy ślizgi i górne powierzchnie są równe. Ślizgi muszą przylegać do podłoża, a wygięcia dziobów powinny być identyczne. Upewnijmy się, czy punkty montażowe zostały zaznaczone w sposób trwały. W przypadku łyżew szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie buta z płozą.  Kaski do jazdy na nartach i deskach, ochraniacze oraz gogle muszą być oznakowane znakiem CE. Powinna być też dołączona instrukcja w języku polskim zawierająca informacje o rodzaju uszkodzenia ciała, przed jakimi chroni, o okresie przydatności, o sposobie konserwacji oraz ostrzeżenia zapewniające bezpieczne korzystanie.

Dopuszczony do obrotu sprzęt AGD nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych, mieniu i środowisku. Na wyrobach powinno znajdować się oznaczenie CE. Niezbędna jest także instrukcja obsługi zawierająca sposób użycia i konserwacji oraz ostrzeżenia związane z eksploatacją. Odpowiednie oznakowanie jest też wymogiem przy sprzedaży lampek choinkowych. Na produkcie powinien być umieszczony znak CE oraz informacje  umożliwiające bezpieczne korzystanie z produktu

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.