Samorządy mają problem z drogami

Region

Według Najwyższej Izby Kontroli samorządom brakuje specjalistów i inżynierów nadzoru budowlanego, przez co budowane i remontowane drogi są złej jakości.

Kontrole wykonane przez NIK wykazały poważne zaniedbania przy odbiorach zleconych robót, przeglądach dróg w okresie gwarancyjnym oraz przy egzekwowaniu napraw ujawnionych w tym czasie wad. Po skontrolowaniu 120 odcinków dróg, na których termin gwarancji upłynął krótko przed kontrolą. W połowie występowały poważne usterki nawierzchni m.in. koleiny, nierówności, spękania lub zapadnięte studzienki, co świadczy o zaniedbaniach w czasie przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym lub o ich braku.

W ponad 1/3 przypadków stwierdzone wady wynikały z nieodpowiedniego bieżącego utrzymania dróg. Kontrola wypełniania przez samorządy funkcji zarządców dróg ujawniła problem braku wykwalifikowanej kadry technicznej wśród urzędników. Niedobór specjalistów dotyczył 18 z 25 skontrolowanych miast, gmin i powiatów. Kontrolerzy wskazali na przypadki, gdy jednostki samorządu nie dysponowały wystarczającą liczbą wykwalifikowanych pracowników, mogących przeprowadzić odbiór wykonanych robót, kontrolować stan techniczny dróg i mostów, skoordynować prowadzone prace, pilnować ewidencji drogowej czy przygotować przetarg pod specjalistyczne zamówienie. Samorządy tłumaczą, że wobec konkurencji na rynku pracy ze strony prywatnych przedsiębiorców, nie są w stanie zaoferować specjalistom odpowiednio wysokich pensji. Przyczyną niedostatecznego nadzoru nad budową i remontami dróg może być też występująca w tym obszarze korupcja.

Zły stan dróg ma również kosztowne następstwa dla samorządowych finansów. Wszystkie miasta, powiaty i gminy poddane kontroli musiały ponieść koszty odszkodowań związanych ze złym stanem nawierzchni dróg. Główną przyczyną zgłaszanych roszczeń były wyrwy w jezdniach i chodnikach.

Samorządy w związku ze złym stanem technicznym dróg zawierają umowy z firmami ubezpieczeniowymi. W latach 2008–2009 łączny koszt polis wykupionych przez 25 samorządów skontrolowanych przez NIK wyniósł 3,2 mln złotych. Rośną również kwoty wypłacane poszkodowanym. Z roku na rok jest również coraz więcej poszkodowanych w wyniku złego stanu technicznego dróg.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.