Radni Raszyna: projekt ustawy budzi emocje

Raszyn

Kolejna gmina w regionie zajęła stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Radni Raszyna zwracają uwagę na nieprecyzyjne zapisy i konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Sprawa projektu, który określa się mianem „Warszawa 33+” budzi ogromne emocje. W naszym regionie „nie” pomysłowi PiS powiedzieli radni Pruszkowa, Milanówka, Brwinowa, Podkowy Leśnej i Michałowic. Głos w sprawie zabrali również radni Raszyna. – Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy budzi wiele emocji, obaw i kontrowersji wśród zainteresowanych mieszkańców jak i samorządowców. Rada Gminy Raszyn w większości podziela obawy powszechnie prezentowane w stanowiskach innych okołowarszawskich gmin, które wg projektu miałyby wejść w skład metropolii warszawskiej – napisano w stanowisku Rady Gminy.

Raszyńscy radni zwrócili uwagę na szereg mankamentów. Przede wszystkim chodzi o analizę kosztów finansowych i skutków społecznych, a także kwestię samodzielności gmin w podejmowaniu decyzji. Wątpliwości jest więcej. – Poważnym mankamentem omawianego projektu, jest duża ilość niejasnych i nieprecyzyjnych sformułowań i zapisów np. w kwestii planowania przestrzennego. Ponadto wiele kluczowych kwestii ma być regulowanych innymi ustawami, o których na dziś nic jeszcze nie jest wiadomo. Istnieje również uzasadniona obawa, że szczegółowe zapisy tych ustaw mogą znacząco zmienić omawiany projekt i wpłynąć na życie naszych mieszkańców – przedstawia Rada Gminy.

W stanowisku radni podkreślali, że mają na uwadze zdanie mieszkańców i wnieśli o wycofanie spod obrad sejmu projektu o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Ponadto, zwrócili uwagę na konieczność rzetelnej i pełnej informacji na temat skutków reformy oraz doprecyzowanie zapisów ustawowych. Raszyńscy radni podkreślili również potrzebę konsultacji społecznych.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.