Rada gminy ustali cennik za przedszkole

Region

Rada gminy będzie ustalać opłaty za zajęcia przekraczające podstawę programową i wyżywienie w przedszkolu – doprecyzowuje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty trafił już do marszałka Sejmu. Proponowane zmiany zmierzają do doprecyzowania przepisów w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkola, za które mogą być pobierane opłaty przez gminy.

Nowelizacja zakłada, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Analogiczne rozwiązanie proponuje się przyjąć w stosunku do publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z projektem, wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej oraz za korzystanie z wyżywienia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych ustalała rada gminy. W przypadku innych przedszkoli publicznych opłaty będzie ustalał organ prowadzący przedszkola.

Minister edukacji wskaże minimalny dzienny wymiar godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w innych formach wychowania przedszkolnego. Zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 września 2010 r.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.