Rada Gminy Nadarzyn uchwaliła budżet

Region

W środę, 29 grudnia br. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli uchwałę budżetową na 2011 rok oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2011-2019.

Projekt uchwały budżetowej dla Gminy Nadarzyn w 2011 roku, który radni podczas ostatniej sesji jednogłośnie zaakceptowali, przewiduje:

Dochody budżetu wyniosą 65.192.862,33 zł, z tego: 57.188.686,43 zł to dochody bieżące, zaś 8.004.175,90 zł to dochody majątkowe.

Wydatki pochłoną 69.042.862,33zł, z czego wydatki bieżące to 48.948.108,23 zł, a wydatki majątkowe – 20.094.754,10 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 3.850.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek: w kwocie 3.313.915,00 zł – przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy oraz budowę kanalizacji w miejscowości Rusiec i Młochów, a także zaciągniętej pożyczki w kwocie 536.085,00 zł przeznaczonej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nadarzynie.

Przychody budżetu planowane są na kwotę 11.636.085,00 zł i pochodzić będą z następujących tytułów: zaciągniętych kredytów w kwocie 7.786.085,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów budżetu oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.850.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu wyniosą 7.786.085,00 zł, i będą pochodzić z następujących tytułów: spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.802.247,69 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2.983.837,31 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 600 tys. zł.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne wynosi:
Prognoza na rok 2010 – 31 237 114, 90
Prognoza na rok 2011 –  37 161 029, 90
Prognoza na rok 2012 –  29 057 781, 90
Prognoza na rok 2013 –  21 607 037, 90
Prognoza na rok 2014 –  14 612 737, 59
Prognoza na rok 2015 –  10 861 000, 31
Prognoza na rok 2016 –    8 474 915, 31
Prognoza na rok 2017 –    5 974 915, 31
Prognoza na rok 2018 –    2 974 915, 31
Prognoza na rok 2019 –                  0, 00

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.