Rada Miasta Podkowa Leśna działała zgodnie z prawem

Region

11 października minionego roku radni Podkowy podjęli uchwałę w sprawie złożenia skargi na działalność starosty powiatu grodziskiego. Lecz uchwała ta została unieważniona przez wojewodę. Na takie rozstrzygniecie nadzorcze rada wniosła skargę do sądu administracyjnego.

Jaki jest tego finał? – W zeszłym tygodniu sąd uchylił rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w sprawie uchwały Rady Miasta w sprawie złożenia skargi na działalność starosty Marka Wieżbickiego. Po otrzymaniu uzasadnienia będziemy podejmowali następne kroki – poinformował Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Rada Miasta Podkowy Leśnej zarzucała staroście m.in. nienależyty nadzór nad działalnością wydziału komunikacji. Przede wszystkim chodziło o to, że wspomniany wydział działał zdaniem rady zbyt opieszale. Skargę przekazano do Rady Powiatu Grodziskiego, jak również rad gmin w całym powiecie. Jednak uchwałę unieważnił wojewoda mazowiecki, Zdzisław Sipiera. 

Odpowiedzią na skargę było pismo starosty skierowane do przewodniczącego podkowiańskiej rady. – Rada Miasta zarzuca staroście nienależyte wykonanie obowiązków, a sama podejmuje uchwały z istotnym naruszeniem prawa, czyniąc ją nieważną – pisze Marek Wieżbicki, starosta powiatu grodziskiego. Z całą treścią możecie zapoznać się tutaj.

Dalej radni podjęli własne kroki. – Rada Miasta Podkowa Leśna nie zgodziła się z rozstrzygnięciem wojewody uznając je za przekroczenie kompetencji i na sesji w dniu 22 listopada br. podjęto uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do sądu administracyjnego – opisuje Tusiński.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.