Przypominają o czyszczeniu zjazdów i przepustów

Raszyn

Raszyński urząd przypomina mieszkańcom o konieczności czyszczenia przepustów pod zjazdami. Obowiązek ten spoczywa nie tylko na właścicielu, ale i użytkownikach gruntów.

W ostatnich dniach cieszymy się słońcem, jednak jeszcze kilka tygodni temu narzekaliśmy na burze i intensywne opady deszczu, które wyrządziły wiele szkód. Z powodu niedrożnych przepustów w wielu miejscach doszło do podtopień. Jak mówią – najlepiej zapobiegać. Rozwiązaniem jest regularne czyszczenie przepustów.

Utrzymanie zjazdów w należytym porządku leży w gestii mieszkańców nieruchomości. Przypomina o tym raszyński urząd. – W związku z ostatnimi podtopieniami posesji na skutek nawalnych deszczów gmina Raszyn przypomina mieszkańcom o ciążącym na nich obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległej do dróg publicznych. Wiąże się z tym również konieczność czyszczenia przepustów pod zjazdami – podkreśla gmina Raszyn.

Troska o zjazdy pozwoli zapobiec, w razie intensywnych opadów, podtopieniom. – Prosimy właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to na uniknięcie piętrzenia się spływającej wody, rozmycia korony drogi oraz podtopienia terenów przyległych – apeluje raszyński urząd.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.