Pruszków czeka na zdanie mieszkańców

Pruszków

Kolejna odsłona prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Pruszkowa 2016-2026”. Urząd chce poznać zdanie mieszkańców na temat dotychczas przygotowanych dokumentów. Konsultacje wystartują 26 listopada.

Na przełomie lipca i sierpnia przeprowadzono konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas spotkań otwartych zainteresowani mieli okazję zapoznać się z zagadnieniem. W związku z pracami przeprowadzono również pogłębione wywiady z przedstawicielami instytucjami, którzy posiadają wiedzę na temat problemów społecznych.

Wyznaczono 9 obszarów zdegradowanych, do których zaliczono m.in. teren wydzielony ulicami Wysoką i Partyzantów oraz torami WKD, a także obszar Powiatowego Szpitala w Pruszkowa przy ul. Armii Krajowej. Uregulowano również kwestię obszarów rewitalizacji. Łącznie jest ich 5, ale dzielą się na podobszary.

W toku prac powstały projekty: "Gminnego Programu Rewitalizacji 2016-2026”, „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji” oraz uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania składu Komitetu Rewitalizacji. Dokumenty zostaną poddane konsultacjom społecznym, które rozpoczną się 26 listopada i potrwają do 27 grudnia. –  Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie miasta Pruszków, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zatrzymania oraz zapobiegania procesom degradacji, a także działań przyczyniających się do poprawy jakości życia, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku miasta – czytamy w obwieszczeniu prezydenta miasta Pruszkowa.

Materiały będą dostępne od 26 listopada na stronie internetowej miasta oraz w kancelarii urzędu. Mieszkańcy mogą składać swoje uwagi na adres: rewitalizacja@miasto.pruszkow.pl, drogą korespondencyjną bądź samodzielnie do urzędu miejskiego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.