Posłowie walczą pod koszem

Region

112 posłów podpisało się pod interpelacją w sprawie przyspieszenia prac nad nową ustawą o odpadach. Parlamentarzyści wyrazili poparcie dla przeniesienia własności odpadów na rzecz gmin.

„W związku z tym, że prace legislacyjne nad ustawą o odpadach bardzo się przeciągają, podkreślamy że stanowczo popieramy mechanizm przeniesienia własności odpadów na rzecz gmin (poprzez wprowadzenie stałej opłaty od każdego mieszkańca uchwałą Rady Gminy)” – napisali posłowie PO w interpelacji do ministra środowiska.

Zdaniem parlamentarzystów, rozwiązania zawarte w rządowym projekcie pozwolą na likwidację dzikich wysypisk, skuteczną motywację obywateli do zachowań proekologicznych oraz na pozyskanie środków unijnych na nowoczesne instalacje do gospodarki odpadami komunalnymi. Posłowie przypomnieli, że jeszcze tylko w Polsce i na Węgrzech, spośród wszystkich krajów członkowskich UE, brakuje takiego rozwiązania w gospodarce odpadami.

Autor interpelacji, poseł Tadeusz Arkit przekonywał w środę w Sejmie, że nowe przepisy będą korzystne także dla mieszkańców. – Osobom, które zapłacą miesięczną opłatę za odpady ustaloną przez radę gminy, nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci do lasu, wręcz przeciwnie – zostaną zmotywowani do pozytywnych zachowań.

Dodatkowo poseł oskarżył firmy zajmujące się odbiorem śmieci, że od kilku lat blokują prace nad zmianami przepisów w tym zakresie. – Czas najwyższy, aby lobbingowi części wywozowych firm przeciwstawić lobbing uczciwych, płacących za odpady obywateli oczekujących w zamian poprawy stanu środowiska – przekonywał Arkit.

Jak zaznaczył, obecnie uczciwy mieszkaniec płaci kilkakrotnie za odpady – za swoje, za cudze, które często są podrzucane na osiedla mieszkaniowe do kontenerów, a za które płacą mieszkańcy osiedla oraz wtedy, kiedy z naszych podatków likwidowane są dzikie wysypiska.

– Poza tym za skażone w wyniku dzikich wysypisk i spalania śmieci w piecach środowisko wszyscy płacimy zdrowiem – dodał poseł.

Zgodnie z planem rządu nowa ustawa o odpadach ma wejść w życie 12 grudnia tego roku. Obecnie ministerstwo pracuje nad projektem, który powstanie w oparciu o założenia przyjęte przez Radę Ministrów na początku lipca.

Zgodnie z nimi, odpady mają być zbierane w sposób selektywny i przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Hierarchia ta będzie miała następującą strukturę: zapobieganie; przygotowanie do ponownego użycia; recykling; inne metody odzysku (np. odzysk energii); unieszkodliwianie.

Takie rozwiązanie ma się przyczynić do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku (w tym recyklingu), zmniejszenia ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania, a w szczególności unieszkodliwiania przez składowanie, które jest najmniej pożądanym sposobem gospodarowania odpadami.

W przyszłej ustawie ma zostać określona górna stawka opłaty za składowanie odpadów na składowiskach, co ma zachęcić do selektywnej zbiórki śmieci. Ma ona wynieść 400 zł (za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku). Opłata będzie poddawana corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji. Stawki za selektywnie zebrane odpady komunalne będą niższe.

Ponadto nowa ustawa ma zwolnić gminy i powiaty z obowiązku przygotowywania planów gospodarki odpadami. Według założeń plany będą opracowywane tylko na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.