Pomagają przywracać sprawność

Milanówek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku podsumował pilotażowy program, w ramach którego fizjoterapeuci pracowali z potrzebującymi pacjentami w ich domach. Udało się w ten sposób pomóc kilkudziesięciu osobom.

Na czym polegał program? – Od sierpnia do grudnia 2017 roku dzięki usługom opiekuńczym usprawniającym wykonywanych w domach podopiecznych, udało się dotrzeć do 60 najbardziej potrzebujących tego typu wsparcia mieszkańców Milanówka. Głównie były to osoby starsze, które z uwagi na swoją niedołężność, nie mogły pójść o własnych siłach na rehabilitację prowadzoną w stacjonarnej placówce, do lekarza, a często nie mogły nawet wykonywać samodzielnie codziennych czynności życiowych – wyjaśniają pracownicy OPS.

Jak zapewniają, dzięki regularnej pracy z fizjoterapeutą, sprawność większości tych osób uległa poprawie. – Cieszą się, że mogą wyjść do ogrodu i na wiosnę zasadzić kwiatki, mogą wyjść na targ, na którym nie byli od wielu lat, zrobić coś usprawnioną ręką, którą nie mogli wcześniej poruszyć – zaznaczają.

Poza osobami straszymi, pomoc trafiła też do najmłodszych mieszkańców miasta-ogrodu. – Drugą grupą usług świadczonych w domach podopiecznych w ramach pilotażowego projektu były usługi logopedyczne. Okazało się, że jest w Milanówku ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi wśród dzieci z różnymi wadami wymowy i wśród dzieci niepełnosprawnych. Z pomocy 5 logopedów, którzy odwiedzali małych  pacjentów w domach skorzystało 25 najmłodszych. Wykonano 433 treningi logopedyczne mające pomóc wusunięciu zaburzeń mowy i w stymulacji rozwoju mowy – informuje milanowski OPS.

Projekt trwał pięć miesięcy. – W jego realizację zaangażowało się 8 pracowników socjalnych prowadzących sprawy w rejonach opiekuńczych, 5 fizjoterapeutów, 5 logopedów oraz jeden lekarz specjalista rehabilitacji. Wykonano 1236 zabiegów w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających w tym 608 usług kinezyterapii i 628 usług masażu. Łącznie wykonano 1669 zabiegów. Najstarszy usprawniony pacjent ma 95 lat, a najmłodszy 3 lata – wyjaśniają pracownicy Ośrodka.

Dobrych informacji jest więcej. – Wszystko wskazuje na to, że projekt będzie miał swoją kontynuację aż do 2021 roku i to w dużo szerszym zakresie. Wniosek o dotację unijną w wysokości ok. 2.9 mln zł przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Środki finansowe zostaną przekazane w  okresie od lutego do lipca 2018 r. – dodają przedstawiciele OPS.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.