Pół miliarda złotych dla spadkobierców Michałowic?

Michałowice

Wracamy do sprawy reprywatyzacji w Michałowicach. Jak udało nam się ustalić, spadkobiercy majątku rodziny Grocholskich domagają się pół miliarda złotych odszkodowania od Skarbu Państwa oraz gmin w Michałowicach i Raszynie.

Sprawą 1 marca tego roku zajmie się sąd. Troje krewnych Barbary Grocholskiej, dawnej właścicielki „Dóbr Ziemskich Michałowice”, wystąpiło o zawezwanie do próby ugodowej (w języku prawniczym to rozpoczęcie polubownej procedury odzyskiwania długu) o zapłatę odszkodowania za utracone grunty. Każda z trzech osób roszczących sobie prawa do działek w centrum Michałowic i w Raszynie domaga się ponad 168,5 mln zł. co w sumie daje kwotę pół miliarda złotych. Pieniądze te miałyby zostać wypłacone przez Skarb Państwa (czyli ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, wojewodę mazowieckiego, starostwo powiatowe w Pruszkowie) oraz gminy w Michałowicach i Raszynie.

To gigantyczna kwota, szczególnie biorąc po uwagę, że roczne dochody obu gmin nie przekraczają  115 mln. zł (według budżetów na 2017 r.).

A i to nie koniec. Pół miliarda złotych to kwota wskazana przez trzy osoby. Spadkobierców Barbary Grocholskiej jest prawdopodobnie więcej. Z informacji jakimi dysponują samorządy wynika, że o odszkodowanie w sumie może ubiegać się około 10 osób, co łącznie dałoby kwotę 1,5 mld zł z publicznej kasy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.