Pogodzić potrzeby różnych grup

Region

Z Małgorzatą Stępień-Przygodą, burmistrzem Podkowy Leśnej, rozmawia Kamilla Gębska.

Podkowa Leśna, to miasto o dogodnym położeniu, m.in. ze względu na tereny leśne, zasięg linii kolejki WKD czy drogi wojewódzkiej nr 719. Stwarza to niemałe możliwości rozwoju.

Jaka jest pani koncepcja rozwoju miasta i jakie zadania w tej kadencji będą dla pani priorytetowe?

– Podkowa Leśna rzeczywiście jest miastem atrakcyjnie położonym, a ze względu na swój charakter oraz bezpośrednią bliskość Warszawy stwarza dobre warunki do zamieszkania. Jednak charakter miasta wpisanego do rejestru zabytków przesądza o możliwych kierunkach jego rozwoju. Należy pamiętać także, że Podkowa Leśna to miasto-ogród nie dysponujące dużymi terenami inwestycyjnymi. To, jak pogodzić oraz zaspokoić potrzeby różnych grup i w jakim kierunku ma iść dalszy rozwój miasta, będziemy konsultować z mieszkańcami. Priorytetowym zadaniem w tej kadencji będzie dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych oraz budowa domu komunalnego przy ul. Jaskółczej. Wiem, jak ważny dla mieszkańców jest stan dróg – remonty i przebudowa. Zależy mi także na wybudowaniu ścieżki rowerowej wzdłuż linii WKD. To jednak duże przedsięwzięcie, które wymaga wsparcia finansowego, podobnie jak rewitalizacja parku miejskiego. Dostrzegam także konieczność budowy nowego budynku urzędu miejskiego. Postaramy się przygotować chociaż projekt w tej kadencji.

Jakie przedsięwzięcia realizowane będą z funduszy unijnych?

– Ze wsparciem z funduszy zewnętrznych budujemy salę sportową oraz dom komunalny. Mamy gotową dokumentację dotyczącą rewitalizacji parku. Będziemy również składać ten projekt w kolejnym konkursie, tym razem o grant z funduszy norweskich na odnowę zabytkowych i cennych przyrodniczo terenów.

Dużo mówi się o zagospodarowaniu terenu byłego Miejskiego Ośrodka Kultury. Jakie są szanse na utworzenie tam centrum sportu i rekreacji dla podkowian?

– Chcemy zagospodarować teren byłego MOK i doposażyć go w infrastrukturę sportową. W koncepcji zagospodarowania centrum miasta jest propozycja budowy kortów tenisowych i rozbudowy skateparku. Zgłosił się także przedsiębiorca z propozycją budowy parku linowego na tym terenie.

Drogi i ich remonty to nie lada wyzwanie dla każdego samorządu. Ile pieniędzy zostało przeznaczonych na ten cel w budżecie i jakie remonty ulic są najważniejsze w tej kadencji?

– Ze względu na rozpoczęte inwestycje, wydatki na drogi w tegorocznym budżecie wyniosą około 500 tys. zł. W obecnej kadencji najważniejsze remonty ulic to przebudowa ul. Bukowej i zabytkowej al. Lipowej. Po zakończeniu budowy szkoły zaistnieje konieczność poprawy komunikacji i przebudowy ul. Bluszczowej. Każdego roku staramy się oczywiście o pieniądze zewnętrzne na budowę dróg. Niestety, drogi położone w obszarach rezydencjalno-mieszkaniowych są najczęściej poza zainteresowaniem programów dotacyjnych.

Dziękuję za rozmowę.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.