Planują przebudowę, liczą na dofinansowanie

Podkowa Leśna

Podkowa Leśna przymierza się do przebudowy ciągu ulic Kwiatowa – Paproci. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.

Samorządy walczą o środki w ramach tzw. schetynówek, które umożliwiają wykonanie remontów dróg. Podkowa Leśna wierzy, że uda się pozyskać fundusze umożliwiające przebudowę ciągu Kwiatowa-Paproci. Koszt inwestycji wynosi ponad 1,7 mln zł. Miasto złożyło wniosek na dofinansowanie zadania w kwocie ponad 860 tys. zł.

Od wielu lat mieszkańcy zabiegają o remont ulicy, jednak ich starania były bezskuteczne. Kolejne spotkania, rozmowy i prośby nie dawały pożądanych efektów. Urząd starał się przyspieszyć sprawę, co nie było łatwe. Konieczna była kilkukrotna modyfikacja projektu. W 2015 roku miasto otrzymało pozwolenie na budowę i można było rozpocząć planowanie inwestycji.

Ważnym krokiem na drodze do przebudowy ciągu ulic Kwiatowa-Paproci jest wniosek o dofinansowanie. Inwestycja jest kosztowna, gdyż droga wymaga gruntownych zmian. – Ulica znajduje się w południowo – zachodniej części miasta i jest jedną z dróg wjazdowych do Podkowy Leśnej. Droga o długości 770m wyznaczona jest granicami przyległych działek. Trasa jest kręta i wąska, łuki są nienormatywne, a fragmentami brakuje chodnika. Skrzyżowania ze wszystkimi drogami poprzecznymi poza rondem będą wyniesione. Wyniesione będą również przejścia dla pieszych, zaś na długości jezdni wprowadzone będzie ograniczenie ruchu – wyjaśnia Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. 

Magistrat planuje również modernizację oświetlenia, co pozwoli na dokonanie oszczędności w miejskiej kasie. – Miasto złożyło projekt dotyczący sfinansowania wymiany oświetlenia w Podkowie, również na tej ulicy. W tym projekcie wykonane zostanie również oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych – podaje Tusiński.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.