Planują przebudować Dworkową i Opaczewską

Raszyn

O przebudowę ulic Dworkowej i Opaczewskiej mieszkańcy Raszyna zabiegają od lat. Gmina ogłosiła właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tych dróg. Kiedy nastąpi ich rozbudowa?

Ulice te położone są blisko ul. Pruszkowskiej i trasy S8. Znajduje się tam wiele domów jednorodzinnych. Nawierzchnia, zarówno Dworkowej jak i Opaczewskiej, jest nieutwardzona i pełna nierówności. Gdy tylko zacznie padać deszcz tworzą się tam ogromne kałuże, a co za tym idzie błoto. Dlatego bardzo ważnym elementem tej inwestycji jest budowa odwonienia.

– System odwonienia jaki tam powstanie przyczyni się do osuszenia newralgicznego miejsca jakim jest skrzyżowanie ul. Pruszkowskiej z Dworkową. Powstają tam duże rozlewiska wód. Pruszkowska nie posiada odwodnienia z prawdziwego zdarzenie a studnie chłonne, które niestety nie sprawdzają się przy większych opadach. Dodatkowo w ul. Opaczewskiej planowany jest kanał, który doprowadzałby wody opadowe do rowu opaczewskiego – wyjaśnia Andrzej Zaręba, wójt Raszyna.

Już wcześniej gmina robiła podchody do samej ul. Dworkowej, powstała nawet dokumentacja projektowa. Jednak stany prawne ul. Opaczewskiej, w której miał biegnąć kanał odwodnienia, były nieuregulowane – na pewnym fragmencie jest drogą prywatną. W związku z tym odstąpiono od realizacji inwestycji. – Obecnie właściciele gruntów zgodzili się przekazać nam odpowiednie fragmenty za niewielką odpłatnością – podkreśla Zaręba. – Mamy bardzo zaawansowaną dokumentację projektową Dworkowej, dzięki czemu obecna, na którą został ogłoszony przetarg, będzie skończona w krótszym czasie – dodaje.

Wykonawca projektu będzie musiał wziąć pod uwagę pewne wytyczne m.in. budowę: jezdni oraz chodnika z kostki betonowej, nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego, a także zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego czy zapewnienie mieszkańcom ulic obsługi komunikacyjnej, czyli rozbudowę i przebudowę zjazdów na działki przyległe do dróg.

Projektant, który wygra przetarg będzie musiał wykonać dokumentację i uzyskać decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) do 27 października 2017 roku. Kiedy mogłyby się rozpocząć się prace budowlane? – Chciałbym aby ulice zostały przebudowane do 2018 roku, jednak nie możemy tego obiecać – ucina Zaręba.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.