Piastów wyemituje obligacje. Pożyczy 28 mln zł.

Piastów

Władze Piastowa szykują się do emisji obligacji komunalnych. Chcą w ten sposób pozyskać aż 28 mln zł, które posłużą na spłatę poprzednich kredytów i realizację części inwestycji miejskich w nadchodzącym roku.

Możliwość emisji takich obligacji daje samorządom ustawa o finansach publicznych. Procedura nie jest skomplikowana. Na początek potrzebna jest uchwała rady miasta lub gminy, w której określane są m.in. wielkość emisji, wartość obligacji i zasady wykupu. Potem pozostaje uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wybranie banku, który wypuści tego typu papiery dłużne. Co istotne, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego obligacje nie muszą mieć zabezpieczenia ani poręczenia. Gwarantem ich wartości jest samo to, że emituje je gmina lub miasto. W przeszłości z podobnego rozwiązania korzystały m.in. takie gminy jak Milanówek czy Ożarów Mazowiecki.

Jest to więc prosty i skuteczny sposób na podreperowanie budżetu. Pozyskane w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań lub współfinansowanie inwestycji, które mają przynieść zysk pozwalający na późniejszy wykup papierów. De facto są jednak zaciągnięciem długu.

Decyzję o emisji obligacji piastowscy radni podjęli jeszcze w zeszłym roku. Mają mieć one wartość 28 mln zł. Zostaną „wypuszczone” w dziesięciu seriach, a propozycję ich nabycia otrzymają indywidualni adresaci (w liczbie mniejszej niż 150 osób). Miasto ma odkupić papiery dłużne w latach 2020-2029.

Obecnie władze miasta poszukują agenta emisji, czyli podmiotu, który obsłuży całą operację finansową związaną z obligacjami. Na oferty od zainteresowanych tym zadaniem czeka do 7 lutego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.