Pałacyk czeka na pomoc

Pruszków

Wracamy do sprawy stanu zabytkowego budynku przy ul. Broniewskiego w Pruszkowie. Na nasze pytania skierowane do MWKZ dostaliśmy odpowiedź. Nie w pełni ona satysfakcjonuje, chyba że skuteczny efekt przyniesie kolejna kontrola nadzoru konserwatorskiego.

Przypomnijmy. Zabytkowy budynek (zwany też pałacykiem) przy ul. Broniewskiego, w którym niegdyś mieściła się m.in. szkoła powszechna, chyli się ku zupełnemu upadkowi. Straszy. Po likwidacji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego przeszedł w ręce prywatne.
I następowała stopniowa dewastacja nieużytkowanego, pięknego dawniej obiektu (wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.08. 2011 r.). W „Gazecie WPR” z 30 września tego roku wyrażaliśmy nadzieję, że ktoś ruszy mu na ratunek. Jednak czy tak się stanie?

Pytania
Mazowieckiemu konserwatorowi zadaliśmy pytania: Czy ma wpływ na kontrolę stanu tego budynku i co w tym zakresie robi lub może zrobić? Czy może zobowiązać właściciela do sprawowania lepszego dozoru (czytaj remontu) nad obiektem? Czy obiekt został objęty nadzorem konserwatorskim, był kontrolowany w ostatnim czasie?
W odpowiedzi Aleksandra Udziela-Łabęda, kierownik Wydziału Kontroli w MWKZ informuje, że „pomimo dozorowania obiektu, nastąpiła dewastacja nieużytkowanego budynku. Oględziny przeprowadzone w lipcu 2011 r. w  ramach procedury wpisu do rejestru stwierdziły brak rynien, rur spustowych, pokrycia i obróbek blacharskich z blachy miedzianej, dewastacje pomieszczeń, braki wewnętrznej stolarki, ślady po skradzionych instalacjach, braki oszklenia”. 

Natomiast kontrola w ramach nadzoru konserwatorskiego przeprowadzona została 11.10.2011 roku, wydano zalecenia pokontrolne. „Wykonanie zaleceń pokontrolnych poprzedziło wystąpienie właściciela o uzgodnienie programu zabezpieczeń zewnętrznych otworów drzwiowych i okiennych, a także zabezpieczenia więźby dachowej, deskowania, pokrycia, kominów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, na co Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2012 r. wydał stosowne postanowienia i decyzje” – czytamy w odpowiedzi MWKZ.

Mazowiecki konserwator zwraca też uwagę, że wolnostojący obiekt nie posiada bezpiecznej lokalizacji – położony jest na uboczu na granicy Pruszkowa i Piastowa, na rzadko zabudowanym terenie. Jakie to ma znaczenie? Chodzi o włamania i kradzieże. „Sprawy sądowe kolejnych włamań i kradzieży w obiekcie zabytkowym prowadzone były przy czynnym udziale MWKZ i każdorazowo zakończone wyrokami skazującymi sprawców w 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., ostatnio w kwietniu 2015 r. (na rozprawy stawiały się też osoby  reprezentujące  pokrzywdzonego właściciela i zgłaszającego fakt dokonania przestępstw)” – twierdzi MWKZ. I dodaje: „Systematycznie wykonywane w latach 2011-2015 przez właściciela doraźne uzupełnienia zabezpieczeń budynku i posesji, w tym furtki i ogrodzenia, zakładanie nowych kłódek, były permanentnie niszczone przez próbujących dokonania i sprawców kolejnych włamań, co stwierdzano na bieżąco poprzez oględziny w terenie”. 

Kontakt…
Tyle wyjaśnień natury nieco ogólnej. Nas mocno zaniepokoiło jedno z dalszych zdań w odpowiedzi MWKZ, a dotyczącego kontaktu z właścicielem zabytkowego budynku przy ul. Broniewskiego w Pruszkowie. 
Czytamy bowiem: „Z pełnomocnikiem firmy w ciągu ostatniego roku nie ma kontaktu (nieaktualne numery telefonów komórkowych, którymi przez ostatnie lata WUOZ się porozumiewał z przedstawicielami właściciela). Tymczasem sami niedawno widzieliśmy na ogrodzeniu terenu zabytkowego obiektu płachtę z napisem „Nieruchomość na sprzedaż” i numerem telefonu. Ale może to mylny trop?

Generalnie – odpowiedź MWKZ, choć ważna, nie dała recepty na pytanie jak ratować zabytkowy budynek przy ul. Broniewskiego. Mało melodyjną nutkę nadziei daje ostatnie zdanie. „Procedura kontroli zmierzająca do przeprowadzenia kolejnej kontroli, która zaplanowana była na 2016 r., jest w trakcie realizacji – twierdzi mazowiecki konserwator.

Do sprawy będziemy oczywiście wracać.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.