Ostatni dzwonek na wnioski „300+”

Region

Tylko do końca listopada można składać wnioski o „300+” czyli dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej. Kto jeszcze nie dopełnił formalności, ten powinien się spieszyć.

Przypomnijmy. Jednorazowe (w skali roku) dofinansowanie w wysokości 300 zł przysługuje każdemu uczniowi z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych. – Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu – informuje ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Nieprzekraczalny termin na dostarczenie dokumentów to 30 listopada. – Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie) – zaznacza w komunikacie resort pracy.

W naszym regionie w ogromnej większości wypłatą „300+” zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje o działaniu programu. Co ważne, wnioski można składać także elektronicznie. Wzory dokumentów i instrukcja ich wypełnienia znajduje się tu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.