Obywatelowi wolno wszystko

Region

Ponad 20 uchwał miała do przegłosowania Rada Miejska Brwinowa, która w piątek 29 października zebrała się na LXXI sesji. Porządek obrad został jednak zakłócony wystąpieniem jednego z mieszkańców miasta.

„Sprawy mieszkańców” były jednym z początkowych punktów porządku obrad. Głos zabrał przybyły na sesję starszy mężczyzna, mieszkaniec Brwinowa. Jego wystąpienie nie było merytoryczne, za to miało charakter uogólnionego żalu do burmistrza i rady o wszystko. Pełne też było politycznych i światopoglądowych deklaracji. Kiedy przewodniczący rady Krzysztof Falkowski zwracał mówcy uwagę, by ograniczył się w swoim przemówieniu do konkretów, został pouczony, że nie jest po to, by ograniczać obywatela, ale po to, by mu służyć.

Po kolejnych kilkunastu minutach i po kilkakrotnym upomnieniu przez szefa rady, mężczyzna wybuchnął i krzykiem zaczął domagać się, by przewodniczący pozwolił mu mówić. Wychodził z założenia, że obywatelowi podczas sesji rady wolno mówić, co chce i tak długo, jak chce. – Pan nie ma prawa przerywać mi – krzyczał do Krzysztofa Falkowskiego. – To jest punkt „Sprawy mieszkańców” i każdy ma prawo mówić to, co uważa, że ma do powiedzenia…
– W określonym czasie – przerwał mu przewodniczący.
– Nie! – upierał się mieszkaniec Brwinowa.

Przewodniczący był jednak nieprzejednany. Dał mężczyźnie minutę na dokończenie merytorycznej wypowiedzi. Ponieważ jednak mówiący znów przedłużał i nadal unikał konkretów, Krzysztof Falkowski podjął próbę odebrania mu głosu. Obrażony mężczyzna opuścił więc demonstracyjnie salę i rada mogła przystąpić do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Jedna z zabierających głos mieszkanek północnej części miasta zwróciła uwagę, że przy rogu ulic Biskupickiej i Sienkiewicza ktoś notorycznie wysypuje śmiecie na dziko. Zaapelowała do burmistrza o przeprowadzenie kontroli, czy mieszkańcy posesji z tego rejonu mają podpisane umowy na wywóz śmieci. Takie kontrole były przeprowadzane w innych rejonach gminy.

Radni wysłuchali informacji burmistrza Andrzeja Guzika o budowie kanalizacji północnej części Brwinowa w ramach programu „Czyste Życie”, o utrudnieniach związanych z pracami przy modernizacji rynku i planowanej modernizacji ul. Grodziskiej. Burmistrz poinformował ponadto, że Brwinów zajął 10. miejsce wśród małych miast, które odniosły sukces gospodarczy w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”.

Rada miała do przegłosowania ponad 20 uchwał. Część z nich była podyktowana zmianami w prawie, m.in. w ustawie o finansach publicznych i ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto radni m.in. dokonali przesunięć w budżecie na 2010 r., zajęli się nadaniem nazw dwóch ulic: Jesiennej w Domaniewie i Wilgi w Żółwinie.

Jedna z najistotniejszych uchwał, dotycząca zmiany formy prawnej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, została odesłana do dalszych prac w Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Chodzi w niej o to, by zadanie własne gminy mogło być wykonywane przez koncesjonariusza, a w dalszej perspektywie – o problem budowy oczyszczalni ścieków i sposób finansowania tego przedsięwzięcia.

Na 12 listopada zaplanowano ostatnią sesję rady, podsumowującą i zamykającą kadencję. Jak jednak poinformował przewodniczący Falkowski, ze względu na fakt, że komisje będą jeszcze pracować nad projektami uchwał, być może będzie konieczność zwołania przed tym terminem dodatkowej sesji merytorycznej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.