Nowe funkcje dla nauczycieli

Region

Moderator, organizator i mentor - wprowadzenie takich nowych funkcji dla nauczycieli rozważa Ministerstwo Edukacji Narodowej. - To swego rodzaju „awans poziomy” w strukturze organizacyjnej szkół – wyjaśnia dr Mateusz Pilich.

Coraz bardziej kompleksowe zadania szkół i placówek należących do systemu oświaty wymuszają zmianę w systemie ich wsparcia. Dlatego MEN chce powołania stosunkowo małych, ale bardziej operatywnych jednostek organizacyjnych – Centrów Rozwoju Szkół. Mają one powstawać w każdym powiecie. Równolegle do powstania CRS zakładane jest przekształcenie organizacyjno-zadaniowe w pracy szkół.

– Resort edukacji rozważa wprowadzenie dodatkowych funkcji dla nauczycieli – mówi nam dr Mateusz Pilich z Uniwersytetu Warszawskiego, który na zlecenie MEN opiniował przygotowywane w resorcie projekty. Swoje uwagi przedstawił w dokumencie „Zarys proponowanej regulacji prawnej systemu wspierania szkół”.

Dowiadujemy się z niego, że szkoły same miałyby być odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa. W tym celu mają zostać utworzone nowe funkcje i role w strukturze organizacyjnej szkół: moderator, organizator i mentor.

Ich powołanie do życia wiąże się z rozważaną formułą, by szkoły dostawały pewną pulę pieniędzy i same decydowały, jak je zagospodarować, czyli jakie usługi związane z doskonaleniem/doradztwem zakupić na rynku.

Moderator byłby nauczycielem wyspecjalizowanym w diagnozie problemów danej szkoły i moderowaniu procesów mających na celu ich rozwiązanie. Organizator odpowiadałby za wybór najlepszych ofert szkoleniowych i organizację szkoleń, a zadaniem mentora byłoby czuwanie nad wsparciem dla nauczycieli młodszych stażem.

– To nie będą stopnie nauczycielskiego awansu zawodowego. Chodzi raczej o powierzanie nauczycielom dodatkowych funkcji, swego rodzaju „awans poziomy” w strukturze organizacyjnej szkół – wyjaśnia dr Pilich. Jego zdaniem będą one wiązały się z rzeczywistymi obowiązkami, dlatego trzeba rozważyć, czy nie powinny być dodatkowo wynagradzane.

W ministerstwie wciąż trwają dyskusje nad określeniem modelu centrum rozwoju szkół i kształtem związanych z tym zmian. – Przygotowanie tej koncepcji nie oznacza, że zostanie ona przez MEN wybrana – zaznacza biuro prasowe resortu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.