Najpierw północ, wkrótce południe

Region

Rozpoczęcie prac w kwietniu, koniec pierwszego odcinka rok później i realizacja całości etapu w ciągu 26 miesięcy od rozpoczęcia budowy – najprawdopodobniej do czerwca 2013 r.

Wczoraj w Urzędzie Gminy Brwinów podpisano umowę na budowę kanalizacji w północnej części miasta. 25 km kanalizacji za ok. 15,8 mln zł wybuduje spółka Skanska. W imieniu gminy umowę podpisali burmistrz Arkadiusz Kosiński i skarbnik Elżbieta Dolota, a w imieniu wykonawcy Mirosław Siepak, pełnomocnik zarządu firmy Skanska.

Za dotację z UE

Budowa sieci kanalizacyjnej w północnej części Brwinowa jest częścią programu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”, realizowanego przez gminę w 85 proc. za pieniądze z dotacji unijnych. – Ten etap został podzielony na 14 odcinków – mówił podczas podpisania umowy burmistrz Kosiński. – Pierwsze odcinki będą gotowe w ciągu roku. Koniec budowy przewidziany jest w 26 miesięcy od rozpoczęcia budowy, która rozpocznie się najprawdopodobniej już w kwietniu. Gmina zbuduje sieć kanalizacyjną w ciągach ulic i odejścia do granic poszczególnych nieruchomości. – Przyłącza będą musieli wykonać już we własnym zakresie właściciele posesji, bo przepisy nie pozwalają gminie na budowanie indywidualnych przyłączy – dodaje Arkadiusz Kosiński. Mieszkańcy będą mogli podłączać swoje domy do kanalizacji wkrótce po tym, jak poszczególne odcinki zostaną odebrane prze nadzór budowlany.

Wkrótce kolejne etapy

Kanalizacja w północnej części miasta to kolejny etap realizacji programu „Czyste życie”. Gmina jest już w trakcie przygotowywania następnych. Jak poinformował burmistrz Kosiński, zakończył się już przetarg na budowę 37 km kanalizacji w południowej części Brwinowa. Został także ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji w Parzniewie, a w przygotowaniu są przetargi dotyczące Otrębus i Kań. Łącznie gmina wybuduje 120 km kanalizacji i ok. 30 km sieci wodociągowej. – Obecnie trwa analiza ofert złożonych w przetargu na kanalizację dla południowego Brwinowa – mówi Adam Adamczyk z gminnego zespołu realizującego program „Czyste życie”. – Umowę z wykonawcą powinniśmy podpisać w ciągu miesiąca.

W poniedziałek 10 stycznia gmina podpisała także umowę ze spółką ECM Group Polska na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Usługa ta polega na całościowym zarządzaniu pracami budowlanymi realizowanymi przez poszczególnych wykonawców. Zespół inżyniera kontraktu będzie m.in. czuwał nad terminowym i zgodnym z kontraktem wykonaniem prac.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.