Nadarzyn planuje budowę parkingu

Nadarzyn

Gmina Nadarzyn przygotowuje koncepcję zagospodarowania terenu, na którym ma powstać parking „P+R”. Pomieści ok. 150 samochodów. Urząd zamierza starać się o dofinansowanie na realizację inwestycji.

Kierowcy podkreślają, że parkingi „Parkuj i Jedź” są dobrym rozwiązaniem. Dzięki dogodnej lokalizacji każdy może zostawić samochód i przesiąść się do komunikacji zbiorowej. W godzinach szczytu pomaga to uniknąć stania w korkach. 

Nadarzyński urząd planuje budowę „P+R” i podjął już pierwsze kroki. Niebawem ma zostać opracowane studium wykonalności realizacji projektu. – Obecnie przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania terenu oraz gromadzone są załączniki do wniosku o dofinansowanie tego zadania. Studium wykonalności jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – podaje Katarzyna Dombska, kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych.

Parking miałby postać na terenie pomiędzy urzędem gminy a Przedsiębiorstwem Komunalnym. Wstępnie planowana jest budowa ok. 150 miejsc. Warto dodać, że Nadarzyn będzie walczył o dofinansowanie na realizację zadania. Gmina wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, co umożliwia udział w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. – Gmina Nadarzyn, tak jak pozostałe gminy WOF, została umieszczona w Masterplanie, w którym przewidziano rozwój sieci parkingów w naszych gminach –  zaznacza Dombska.

Na parking trzeba będzie jednak poczekać. – W lutym planowane jest ogłoszenie konkursu na nabór wniosków na budowę parkingów „P+R”. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na czwarty kwartał 2017 roku. Dofinansowanie zadania z środków unijnych wynosi do 85 proc. inwestycji. Obecnie trwa kosztorysowanie planowanego przedsięwzięcia. Kwota niezbędna na realizację inwestycji zostanie najprawdopodobniej wprowadzona do budżetu gminy podczas sesji Rady Gminy Nadarzyn pod koniec stycznia br – tłumaczy przedstawicielka gminy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.