Mieszkańcy Podkowy zgłosili wnioski do budżetu

Podkowa Leśna

Swoje pomysły można było zgłaszać do końca września. Teraz wiemy jakie wnioski mieszkańcy zaproponowali aby uwzględnić w budżecie Podkowy Leśnej na przyszły rok. Sprawdźcie.

Głównym tematem, który powraca od wielu lat w Podkowie to drogi. – Zaskoczony nie jestem. Kilkudziesięciu mieszkańców  wnioskowało o drogi. I tak; wpłynęły pisma w sprawie budowy (przebudowy, remontu) ulic: Topolowej, Modrzewiowej, Głogów, Sarniej, Orlej (od Jaskółczej do Parowu Sójek), Sosnowej (Bukowa – Kolejowa) , Dębowej i Grabowej oraz wykonanie projektu na ulicę Irysową – poinformował Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. 

Ale to wcale nie oznacza, że inne sprawy nie są ważne. Mieszkańcy mieli wiele innych pomysłów. Jeden z ciekawszych to budowa trasy do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ścieżki zdrowia) oraz urządzeń umożliwiających gimnastykę dla seniorów (z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej), z uwzględnieniem ćwiczeń pod okiem instruktora. Ponadto wnioskowano o kontynuowanie zagospodarowania działek miejskich na ulicy Jeleniej, wyczyszczenie skweru (zadbanie o zieleń) na rogu ulic Sarniej i Głównej, zagospodarowanie placów i skwerów w różnych częściach miasta elementami małej architektury, które będą służyły aktywnościom sportowym, wypoczynkowi i integracji rodzinnej, społecznej i międzypokoleniowej, zwiększenie kwoty dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, profilaktykę wad postawy dzieci i młodzieży, ustawienie stołów do tenisa stołowego na terenie miasta, które urozmaiciłyby ofertę sportową, organizację koncertu, wystaw w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Teraz niełatwe zadanie dla władz miasta, czyli uwzględniając możliwości finansowe wybrać te wnioski, które są pod wieloma względami priorytetowe. – Jako, że plan finansowy odnosi się do przyszłości, to oznaczenie wielkości dochodów i przychodów ma charakter prognozy, która jest obciążona ryzykiem niepełnej realizacji ze względu na to, że trudno przewidzieć wszystkie uwarunkowania gospodarcze, społeczne i polityczne, które determinują wielkość środków publicznych wpływających do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na szczęście w Podkowie udaje mi się realizować znacznie więcej niż zostało przyjęte  w budżecie – wyjaśnia burmistrz. 

Projekt budżetu ma być gotowy i przedstawiony radzie miasta do 15 listopada. Rada będzie miała czas na podjęcie uchwały budżetowej do końca bieżącego roku. A Wy, który pomysł uważacie za kluczowy do zrealizowania w przyszłym roku w Podkowie Leśnej?

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.