Miejski ogrodnik w urzędzie

Podkowa Leśna

Władzom Podkowy Leśnej udało się przejąć część kompetencji starostwa i wojewody w zakresie konserwacji zieleni na terenie miasta-ogrodu. Zostanie utworzone samodzielne stanowisko konserwatora zabytków.

W październiku władze Podkowy Leśnej ogłosiły konsultacje w tej sprawie, a czas składania wniosków upłynął 9 listopada. Chodziło o to, aby miasto przejęło część zadań z zakresu właściwości wojewody mazowieckiego, które z kolei realizowane są przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jak zaznacza Artur Tusiński, burmistrz miasta-ogrodu wypracowanie porozumienia trwało kilka miesięcy, ale opłaciło się. – Dzisiaj, żeby otrzymać zgodę na podcięcie drzewa, czy wycinkę krzaka musimy przejść całą długą i kosztowną procedurę: część spraw przeprowadzamy w starostwie, część w Warszawie, na wizję lokalną przyjeżdża konserwator z Warszawy. Od lat pojawiają się głosy mieszkańców o potrzebie większej znajomości specyfiki miasta i lokalnych uwarunkowań przez osoby wydające decyzje o wycince lub jej odmowie – Informuje na swoim blogu.

Jednak jakie korzyści otrzymają mieszkańcy? Przede wszystkim znacznie skróci się urzędowa ścieżka.  Umówienie się z miejskim konserwatorem np. na wizję lokalną nie będzie związane z długim oczekiwaniem, nawet kilkumiesięcznym. Ponadto takie rozwiązanie ma zagwarantować zmniejszenie kosztów. Do jego zadań będzie należało m.in. wydawanie zezwoleń: w sprawie usunięcia drzew czy krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków, na pielęgnację zieleni czy opiniowania koncepcji zagospodarowania działek dla lokalizacji nowych budynków w zakresie istniejącego drzewostanu.

Wszystkie decyzje będą podejmowane bezpośrednio w Podkowie Leśnej. – Możliwe będzie także utworzenie rocznych planów utrzymania zieleni w pasach komunikacyjnych naszego miasta, co w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości użytkowania naszych dróg – informuje Tusiński.

Osoba pełniąca funkcję miejskiego ogrodnika będzie posiadała odpowiednie wykształcenie, przygotowanie zawodowe oraz kryteria wymagane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.