Michałowice: Stypendia dla studentów

Region

Stypendia im. Jana Pawła II przyznawane są studentom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice. Jest to wsparcie finansowe za osiągnięcia w nauce.

O stypendium mogą starać się studenci uczelni wyższych, którzy posiadają wysokie osiągnięcia naukowe, wysoką średnia ocen oraz w sposób szczególny wyróżniają się w nauce. Stypendia przyznawane są na okres od lutego do października i od marca do czerwca. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł.

O przyznanie stypendium im. Jana Pawła II może wystąpić student lub rektor szkoły wyższej. Stosowne wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Michałowice w terminach do 15 marca i do 15 października.

Złożone wnioski są rozpatrywane przez Komisje Stypendialną, która po dokonaniu analizy wyłania listę wybranych stypendystów. Wzór wniosku jest dostępny na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowice.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.