Michałowice mają budżet, 25 mln zł na inwestycje

Michałowice

Gmina Michałowice, jako pierwsza w regionie, uchwaliła budżet na 2017 rok. Na inwestycje samorząd przekaże blisko 25 mln zł. Największa część środków zostanie rozdysponowana na modernizację dróg.

W grudniu większość z nas myśli o przygotowaniach do świąt. Z kolei samorządowcy muszą skupić się na uchwalaniu budżetów na przyszły rok. Opracowanie planu dochodów i wydatków pozwoli realizować najważniejsze cele oraz inwestycje. Na środowej, 14 grudnia, sesji Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę budżetową na 2017 rok. 12 osób było „za”, przeciw zagłosowały 3.

Po stronie dochodów zapisano 115,8 mln zł. Znaczną część tej kwoty stanowią środki pochodzące od osób fizycznych i prawnych – 72,6 mln zł. W 2017 roku gmina może liczyć na blisko 20 mln zł subwencji oświatowej oraz ponad 11 mln zł z dotacji celowej, która obejmie m.in. świadczenia rodzinne.

W przyszłym roku gmina Michałowice wyda 120,5 mln zł. Blisko 25 mln zł pochłoną inwestycje, wśród których na pierwszym miejscu znalazły się prace związane z przebudową dróg (14,1 mln zł). Warto dodać, że zawarta jest w tym budowa systemu ścieżek rowerowych (3 mln zł). Ponad 3,5 mln zł gmina przeznaczy na kanalizację i modernizację stacji uzdatniania wody w Komorowie. Na prace związane z odwodnieniem zabezpieczono 1,5 mln zł, o pół miliona mniej zostanie przeznaczone na modernizację szkół. Prawie 4 mln zł gmina wyda na inwestycje związane ze sportem m.in. nową strefę rekreacji.

Na co zostaną przeznaczone pozostałe środki? Najwięcej, bo prawie 36 mln zł pochłonie edukacja, ponad 21,8 mln zł to kwestie związane z bieżącym utrzymaniem gminy m.in. prace porządkowe czy gospodarka odpadami. Na tzw. „janosikowe” gmina przekaże blisko 5 mln zł. Z kolei na pomoc socjalną urząd przeznaczy blisko 14,3 mln zł.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.