Miasto konsultuje projekt rewitalizacji

Milanówek

Do 3 lutego potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do urzędu.

Celem rewitalizacji jest przywrócenie do życia obszarów zaniedbanych poprzez znalezienie dla nich nowego zastosowania. Samorządy przygotowują plany odnowy w porozumieniu z mieszkańcami i starają się realizować wytyczne. W Milanówku trwają prace nad programem rewitalizacji. Gdzie należy spodziewać się zmian? – Obszar rewitalizacji wyznaczony na podstawie przeprowadzonych badań objął zabudowę wielorodzinną, w tym osiedla „TBS” i „Berliny” oraz funkcjonalnie centralną część miasta koncentrującą urzędy i instytucja. Ponadto, uwzględniono część propozycji zgłaszanych podczas warsztatów konsultacyjnych, i rozszerzono pierwotnie wyznaczony obszar rewitalizacji zgodnie z propozycjami mieszkańców, w tym m.in. objęto ul. Królewską, Zespół Szkół nr 1 oraz dodatkową część Turczynka – czytamy w projekcie dokumentu.

Wśród planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiono m.in. budowę centrum sportu i rekreacji wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Gminnych nr 1, adaptacja i wyposażenie Willi Turczynek, przeprowadzenie prac polegających na wytyczeniu tras rowerowych w mieście czy stworzenie świetlicy integracyjnej.

Projekt gminnego programu rewitalizacji zawiera dogłębną analizę gminy pod kątem negatywnych zjawisk i sposobów ich przezwyciężenia. Milanowski magistrat chce poznać zdanie mieszkańców na temat dotychczasowych prac. Każdy może przesyłać swoje uwagi na adres rewitalizacja@milanowek.pl bądź zgłaszać je w referacie technicznej obsługi miasta przy ul. Spacerowej 4. Konsultacje trwają do 3 lutego. Mieszkańcy mogą również wyrazić swoje zdanie za pomocą ankiety, która dostępna jest tu

Warto wspomnieć, że 17 stycznia o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Literackiej 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.