Lista zastrzeżeń ma szansę

Region

Po ubiegłotygodniowej publikacji o „barierozie” i innych kontrowersyjnych zmianach na szlaku WKD udało nam się uzyskać wyjaśnienia przewoźnika.

Przypomnijmy. Tydzień temu na łamach „Gazety  WPR” i portalu WPR24.pl opisywaliśmy protesty mieszkańców m.in. Otrębus, Podkowy Leśnej i Milanówka przeciw realizacji koncepcji przystanków, którą WKD wyłoniła w konkursie oraz niezadowolenie jakie wywołało pojawienie się krzykliwych, żółtych barierek na kolejnych stacjach, w tym w Regułach.

W sprawie długiej listy zastrzeżeń (zbyt małe wiaty, ich płaski dach, metalowe siedziska), jakie pasażerowie zgłosili do projektu przystanków przewoźnik zapewnia, że postara się je uwzględnić. – Pierwsze z przedstawionych uwag zostały przekazane przez uczestników dyskusji pokonkursowej. Dalsze otrzymaliśmy w drodze korespondencji oraz spotkań roboczych. W ramach prowadzonych negocjacji ze zwycięzcą jesteśmy zainteresowani możliwie najszerszym ich uwzględnieniem, co jest istotne w perspektywie ewentualnego zawarcia umowy na wykonanie opracowań – tłumaczy Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy WKD.

Na jakim etapie jest współpraca ze zwycięskim wykonawcą i czy projekt będzie zrealizowany?
– Od kilku miesięcy prowadzone są negocjacje ze zwycięzcą konkursu, których celem jest określenie ram współpracy oraz zakresu realizacji zadania projektowego. Są to elementy niezbędne do uzgodnienia przed zawarciem umowy z wykonawcą. W trakcie prowadzonych negocjacji jesteśmy zainteresowani uwzględnieniem przez wykonawcę w możliwie najszerszym zakresie zaleceń sądu konkursowego, jak również uwag zgłoszonych przez uczestników dyskusji pokonkursowej, która odbyła się w kwietniu tego roku  i z której sporządzono notatkę do wiadomości wykonawcy – zaznacza Kulesza.

Rzecznik WKD potwierdza też informację o planowanym przeniesieniu przystanku w Regułach. – Zmiana usytuowania peronu na przystanku osobowym „Reguły” w kierunku Pruszkowa na lokalizację przed przejazdem jest związana m.in. z planami zagospodarowania terenu przylegającego do linii kolejowej oraz ul. Regulskiej przez inwestora. Na innych przystankach nie jest planowana zmiana lokalizacji peronów – wyjaśnia.

A co z krzykliwymi żółtymi barierkami? Mają się one pojawić jeszcze w kilku punktach linii. – Analogiczne zabezpieczenia zgodnie z zamówieniem na zaprojektowanie i zabudowę urządzeń ostrzegawczych powinny zostać zastosowane w obrębie kolejnych 8 przejazdów kolejowych (realizacja 2016-2017): Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyńska i ul. Okrężna; Owczarnia, ul. Kazimierzowska; Podkowa Leśna, ul. Zachodnia; Nowa Wieś, ul. Główna; Pruszków, ul. Sadowa i ul. Dolna; Reguły, ul. Regulska. Ponadto dodatkowe zabezpieczenia zastosowano na peronie nr 1 przystanku osobowego warszawa Salomea (peron w kierunku przystanku Warszawa Raków) podczas wykonanej kompleksowej naprawy toru nr 2 – informuje Kulesza.

Czy jest szansa, aby chociaż zmienić kolor barierek? – W dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę oraz zatwierdzonej do realizacji spośród zalecanych do stosowania barw żółtej lub szarej przyjęto barwę żółtą. Ewentualne zmiany będą rozważane w ramach kompleksowej zmiany zagospodarowania peronów w oparciu o przygotowywaną nową koncepcję architektoniczną – mówi Kulesza. I dodaje: – Niezależnie od powyższego należy jednak mieć na uwadze, że kontrastowa barwa stosowanych zabezpieczeń nie stanowi wyjątku przyjętego przez WKD, lecz znajduje zastosowanie przez licznych zarządców dróg i terenów miast i osiedli pasma pruszkowsko-grodziskiego. Barwa ta powinna zapewniać ich dobrą widoczność zarówno w porze dziennej i nocnej dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym w szczególności pieszych o ograniczonej mobilności (dysfunkcje wzroku).

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.