Kontrowersyjny przebieg gazociągu

Region

Wracamy do sprawy kontrowersyjnego gazociągu, który ma przebiegać m.in. na terenie powiatu pruszkowskiego. Gminy podtrzymują zarzuty wobec inwestora, odmawiają zgody na przeprowadzenie badań geologicznych.

Szczegóły dotyczące gazociągu Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska opisywaliśmy w poprzednim wydaniu „Gazety WPR”. Instalacja ma pojawić się w kilku gminach naszego regionu, w tym w Pruszkowie, Brwinowie, Nadarzynie, Michałowicach, Raszynie, Piastowie. Dlaczego wywołuje sprzeciw samorządów? Włodarze twierdzą, że inwestor ignoruje ich postulaty dotyczące projektu trasy instalacji. Przykład płynie z Nadarzyna. – GAZ-SYSTEM przedstawił gminie Nadarzyn do zaopiniowania dwa warianty budowy na naszym terenie linii gazowej wysokiego ciśnienia. Jeden, bardzo niekorzystny dla mieszkańców został przez władze stanowczo odrzucony. Drugi wariant zakładał budowę rurociągu na terenach Lasów Młochowskich z ominięciem terenów inwestycyjnych gminy. Gmina zaakceptowała to rozwiązanie stawiając jednak kilka warunków. Operator ze względów ekonomicznych zrezygnował z rozwiązania zaakceptowanego przez gminę. Korzystając z uprawnień nadanych przez „specustawę” powrócił do wariantu dla nas niekorzystnego – informuje gmina.

Z tego powodu, jak solidarnie argumentują władze gmin, w rozmowach z firmą GAZ-SYSTEM i projektantem gazociągu spółką Ilf Consulting Engineers będą występować wspólnie. Zapowiadają walkę ramię w ramię w obronie interesów społeczności lokalnej i przeciw strategii opartej na „specustawie gazowej”. Ustawa ta otwiera furtkę do realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu pomimo sprzeciwu samorządów i właścicieli gruntów.

Sposobem, aby przynajmniej chwilowo powstrzymać prace nad projektem niekorzystnego dla gmin przebiegu gazociągu, jest odmowa na przeprowadzenie przez inwestora niezbędnych badań geologicznych. Wnioski o zgodę na takie działania odrzucone zostały już w Pruszkowie i Nadarzynie.

Jakimi kryteriami kieruje się firma przy projektowaniu trasy gazociągu? – Podczas procesu projektowego trasa jest wytyczana w oparciu o warianty wskazane w Studium Wykonalności, ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkich czynników technicznych, prawnych, ekonomicznych i przyrodniczych – wyjaśnia w odpowiedzi na na nasze pytanie biuro komunikacji korporacyjnej GAZ-SYSTEM-u. I dalej: – W przypadku uwag do zaproponowanej trasy, zgłaszanych przez przedstawicieli gmin, projektant i inwestor analizują sugerowane postulaty pod kątem wymogów technicznych, środowiskowych, prawnych i ekonomicznych, jak również w kontekście istniejącego zagospodarowania przestrzennego.

W tego typu zapewnienia gminy jednak nie dowierzają. Na stronie internetowej nadarzyńskiego urzędu pojawiły się nawet wzory pism protestacyjnych, które mieszkańcy mogą indywidualnie kierować do inwestora i projektanta gazociągu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.