Jeszcze o Pałacyku

Region

O tym, że Pałacyk Porcelitu ma zostać przejęty przez miasto, pisaliśmy jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Informacja o podpisaniu listu intencyjnego przez miasto i developera publikowana była również na naszym portalu WPR24, na którym można komentować na bieżąco zamieszczane tam materiały.

Pod publikacją pojawiły się dziesiątki wpisów czytelników, a na redakcyjną skrzynkę zaczęły napływać maile. Spora liczba komentarzy potraktowała wiadomość z lekkim przymrużeniem oka, kwalifikując ją jako element kampanii lub, jak kto woli, kiełbasę wyborczą. Tak się bowiem, złożyło, że informacja pojawiła się na krótko przed wyborami samorządowymi, w czasie nasilonej kampanii wyborczej.

Koncepcja przekształcenia niszczejącego obiektu w nowoczesne centrum kultury stała się jednym z głównych punktów programu ugrupowania, z którego kończący trzecią kadencję prezydent miasta kandydował po raz kolejny na to stanowisko. Startowała z niego również duża grupa kandydatów ubiegających się o mandaty radnych na następną kadencję. Prezentacja intencji przejęcia pałacyku była pomysłem nienajgorszym i z pewnością przyniosła ugrupowaniu parę dodatkowych głosów.

Dobrze by było, aby również realizacja koncepcji stworzenia centrum kultury przyniosła zamierzone efekty. Bo i wówczas, gdy się pojawiła, i dziś, gdy radni miejscy zainicjowali przystąpienie do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, czytelnicy wyrażają w komentarzach pewne wątpliwości i zadają pytania. Czy przejęcie obiektu w takiej formule nie będzie przeszkodą w staraniach o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego? Czy wieloletnia umowa najmu budynku (bo tak tę formę można zakwalifikować), a nie cesja prawa własności, pozwoli na wystąpienie o fundusze unijne, czy całość przedsięwzięcia trzeba będzie sfinansować ze środków budżetu?

Co z gruntem? Wiadomo, że właścicielem działki, na której stoi pałacyk, jest skarb państwa, a spółka ma prawo jego wieczystego użytkowania. Jaki będzie stan prawny terenu, na którym powstać ma nowy budynek uwidoczniony na wizualizacjach? Czy wojewódzki konserwator zabytków zgodzi się na połączenie takiej formy architektonicznej z zabytkowym pałacykiem? Gdzie powstaną konieczne miejsca parkingowe? I najważniejsze pytanie: jaki program, funkcje i cele ma to centrum realizować?

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.