Jednak zebrania przedstawicieli

Region

W spółdzielniach mieszkaniowych praktycznie od końca 2007 r. powinny być zwoływane walne zgromadzenia członków zamiast zebrań przedstawicieli. Jednak niektóre z nich nie zdążyły na czas zmienić swoich statutów.

Po naszej poprzedniej publikacji na temat zebrań przedstawicieli i ich kompetencji, spotkaliśmy się z Dariuszem Grubkiem, prezesem Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który opowiedział nam o problemach z uchwaleniem nowego statutu.

Wprowadzona w połowie 2007 r. nowelizacja ustawy wymusiła na spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzenie zmian w statutach. Zgodnie z nią, zebrania przedstawicieli muszą zostać zastąpione przez walne zgromadzenia członków. Na wprowadzenie odpowiednich zmian w statutach spółdzielnie miały czas do końca listopada 2007 roku. Okazało się jednak, że dla niektórych spółdzielni termin ten okazał się za krótki.

Z tym problemem zmaga się Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która do tej pory nie zdołała wprowadzić zmian w swoim statucie. – Wszystkie dokumenty złożyliśmy do Krajowego Rejestru Sądowego na czas. Niestety, z powodu odwołania złożonego przez trzech członków, postępowanie zostało wstrzymane – podkreślił prezes Grubek.

Oznacza to, że brak wprowadzenia zmian w statucie spółdzielni nie jest spowodowany zaniedbaniem czy niedopatrzeniem. KRS, mimo interwencji zarządu spółdzielni, nie podjął jeszcze zawieszonego postępowania. Obecnie termin rejestracji statutu PSM uzależniony jest od wyroku sądu.Zgodnie z nowymi przepisami, każdy spółdzielca ma prawo do bezpośredniego i osobistego uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia, uchwalania zmian statutu i głosowania nad projektami uchwał i poprawek do tych projektów. Jeśli liczba członków przekracza 500 osób, to walne zgromadzenie może być prowadzone w częściach. Ten zapis może mocno skomplikować prace w dużych spółdzielniach. – Nasza spółdzielnia liczy ponad 13 tys. członków. Zgodnie z ustawą jesteśmy zmuszeni do prowadzenia walnych zgromadzeń w częściach. Przy tak dużej liczbie członków mogą pojawić się problemy przy wprowadzaniu zmian, bo każdy nowy zapis musi być akceptowany przez innych – zaznacza prezes.

Nowelizacja ustawy zakładała, że spółdzielnie zdążą wprowadzić zmiany w założonym terminie. Jednak nie każda z nich uporała się z procedurami na czas. Zgodnie z ustawą, zebrania przedstawicieli straciły moc uchwałodawczą. W styczniu 2010 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że mimo niewypełnienia obowiązku dostosowania statutu przez spółdzielnie, nie można uznać, że zebrania przedstawicieli przestały istnieć jako organy spółdzielni.

W praktyce oznacza to, że zebrania przedstawicieli nadal mogą funkcjonować w spółdzielniach mieszkaniowych aż do wprowadzenia zmian w statutach, które umożliwią zastąpienie zebrań przedstawicieli walnymi zebraniami członków.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.