Jakie inwestycje w powiecie pruszkowskim?

Region

Radni powiatu pruszkowskiego tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przyjęli budżet na 2017 r. Sprawdziliśmy jakie inwestycje będą realizowane na terenie powiatu w przyszłym roku.

Głosowanie nad projektem budżetu powiatu pruszkowskiego odbyło się na posiedzeniu rady 22 grudnia. Za przyjęciem budżetu na 2017 r było 21 radnych, trzech się wstrzymało nikt nie był przeciwny. – Chciałbym podziękować za głosowanie nad budżetem na rok 2017, tak jak mówiłem rok temu, traktujemy my jako zarząd, to głosowanie jako pokazanie że jest duży mandat zaufania do zarządu i do tego w jaki sposób prowadzimy prace na terenie powiatu pruszkowskiego. Bez waszego wsparcia i merytorycznej dyskusji nie da się podejmować właściwych decyzji. Jesteśmy na to bardzo otwarci. Bardzo liczymy na wasz wkład w rozwój powiatu i rozsądne dysponowanie środkami – podkreślał na sesji Maksym Gołoś, starosta pruszkowski.

Planowane dochody powiatu w 2017 r oszacowano na ponad 141 mln zł. Wydatki przewyższą tę kwotę i wyniosą 148 mln zł. To oznacza, że w powiatowej kasie pojawi się deficyt w wysokości 7 mln zł. Powiat zamierza te braki pokryć z kredytu. W przyszłym roku na zadania inwestycyjne powiat wyda 26 mln zł. Jakie zadania znalazły liście planowanych do realizacji przedsięwzięć?

Najwięcej powiat wyda na oświatę. Prawie 12 mln zł pochłonie kontynuacja budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana. Natomiast 80 tys. zł powiat przeznaczy na budowę ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego. Kolejne 3 mln zł pochłonie budowa internatu przy wspomnianym zespole szkół.

Kolejnym bardzo ważnym i jednocześnie kosztownym działem będą inwestycje drogowe. Na budowy, modernizacje i przebudowy powiat planuje wydać prawie 8,5 mln zł. Jest kilka inwestycji, które wysuwają się na pierwszy plan Wśród nich jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach Warsztatowej, 3 Maja, rondzie Solidarności, ul. Poznańskiej, ul. Batalionów Chłopskich aż do Utraty, która pochłonie 1,8 mln zł. Bez realizacji tego zadania niemożliwa do wykonania jest przebudowa ul. Warsztatowej, która jest planowana na kolejne lata. Kolejna kosztowna inwestycja to budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wygody i Olszynowej w Podolszynie nowym (1,1 mln zł). Natomiast 1,2 mln zł powiat przeznaczy na wsparcie zadania miasta Pruszków, czyli rozbudowę ul. Lipowej od al. Armii Krajowej do granicy miasta. Po 500 tys. zł powiat wyda na przebudowę al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, przebudowę ul. Komorowskiej w Pruszkowie, przebudowę ul Sękocińskiej w Raszynie  oraz budowę sygnalizacji świetlnych. 300 tys zł pochłonie budowa ścieżek rowerowych.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.