Instrukcja kancelaryjna wchodzi w życie

Region

Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej zostało w czwartek ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Tego samego dnia dokument zaczął obowiązywać.

Wyczekane przez urzędy samorządowe rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zostało podpisane przez premiera w środę, a w czwartek zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 14, pod pozycją 67.

Publikacja oznacza równocześnie wejście w życie dokumentu, jednak przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej od dnia 1 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie dotyczy m.in. organów gmin, związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz urzędów obsługujące te organy i związki.

Dokument ma zastąpić akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa. Straciły one moc prawną z dniem 1 stycznia 2011. Od tego czasu nie było żadnych szczegółowych przepisów regulujących procedurę obiegu dokumentów.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.