II Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Region

W środę 15 grudnia odbyła się II Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego. Przed punktem porządku obrad o powołaniu stałych komisji rady znalazła się informacja o utworzeniu czterech klubów radnych.

Najliczniejszym z nich jest klub Platformy Obywatelskiej i Centroprawicy, który skupił 11 radnych. Do klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosiło swój akces 7 radnych, w klubie Wspólnoty Samorządowej działać będzie 5 osób, a klubie Wspólnie dla Powiatu 4 radnych.

W wyniku dyskusji radni powiatu pruszkowskiego dokonali zmian w nazewnictwie i zakresie działania dwóch spośród pięciu stałych komisji rady. Dotychczasowa Komisja Edukacji, Kultury i Sportu będzie dodatkowo zajmować się sprawami dotyczącymi promocji powiatu, a w do zakresu obowiązków Komisji Budżetu, Administracji dopisane zostały zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Radni mają obowiązek zadeklarowania pracy w poszczególnych komisjach do czasu następnej sesji, podczas której wybiorą również ich przewodniczących.  Każdy z radnych obligatoryjnie powinien pracować w co najmniej dwóch komisjach merytorycznych.

Na środowej sesji radni powiatu dokonali wyboru kierownictwa i członków Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Przewodniczącym komisji został Lechosław Dowgwiłłowicz-Nowicki (klub PO), jej wiceprzewodniczącym Tadeusz Sutkowski (PO). Funkcję sekretarza komisji pełnić będzie Tomasz Osiński (klub Wspólnie dla Powiatu), zaś członkami komisji zostali Zdzisław Sipiera (klub PiS) i Krzysztof Rymuza (klub Wspólnota Samorządowa).

Rada Powiatu Pruszkowskiego wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 oraz przyjęła uchwałę w sprawie środków niewygasających z upływem roku budżetowego. Radni podjęli również uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego (12 840 zł brutto miesięcznie) oraz w sprawie rozszerzenia działalności SPZ ZOZ w Pruszkowie. Ostatnia z uchwał podjętych w trakcie sesji dotyczyła wygaśnięcia mandatu radnego Jana Starzyńskiego, który pełni funkcję Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Kolejne, ostatnie już w tym roku obrady rady powiatu zapowiedziane są na 20 grudnia.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.