Grodziskie inwestycje w 2016 r.

Grodzisk Maz.

Radni Grodziska Mazowieckiego przyjęli budżet na kolejny rok. Wiemy, jakie inwestycje zostaną zrealizowane oraz ile pieniędzy na nie przeznaczono.

Zgodnie z przedstawionym planem budżetowym, gmina przewiduje dochody w kwocie przekraczającej niemal 177 mln zł, oraz wydatki na poziomie 171 mln zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Z całości budżetu ponad 137 mln zł pójdzie na bieżące wydatki tj. oświatę, opiekę edukacyjną, żłobki, pomoc społeczną, ochronę zdrowia czy administrację publiczną. Jedną z ważniejszych informacji dla mieszkańców to przyszłoroczne inwestycje, na które gmina przeznaczy 33,5 mln zł. To o ponad jeden milion więcej niż rok temu.

Duża część środków zostanie przeznaczona standardowo na budowę i modernizację dróg, bowiem aż 7,5 mln zł. Nowe nawierzchnie pojawią w Grodzisku Mazowieckim m.in. na ulicach Suwalskiej, Orkana, Radiowej, Grabowej, Konopnickiej, Mloska, Obrońców Pokoju, Dwernickiego, Królewskiej, w Książenicach na Przyjaciół, al. Sadowej i Olszowej, w Adamowiźnie na Rysiej i Szoslanda czy w Opypach na Łąkowej, Żydowskiej, Towarowej, Ślusarskiej, Kwiatowej, Krasnali.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem będzie zakup nieruchomości i gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy – 4,5 mln zł. Na budownictwo mieszkaniowe, czyli obiekty socjalne i komunalne przeznaczone zostanie 6 mln zł z czego połowa sumy będzie pochodziła z dotacji. W 2016 r. urzędnicy planują budowę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej oraz sportowo-rekreacyjnej przestrzeni publicznej przy ul. Sportowej na co przeznaczą 4,4 mln zł.

W nowym planie budżetowym widać, że gmina sukcesywnie inwestuje w oświatę. Ponad 2 mln zł zarezerwowane zostało na rozbudowę szkoły podstawowej w Adamowiźnie oraz podstawówki i gimnazjum nr 2 w Grodzisku.

Jedną z bardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców jest rewitalizacja Stawów Walczewskiego. Akweny również ujęto w budżecie z kwotą 1,4 mln zł. Na długiej liście znalazła się także renowacja zabytkowej willi Niespodzianka – 1 mln zł oraz budowa Mediateki – 1,4 mln zł.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.