Gmina Nadarzyn bezprawnie wycięła drzewa

Uncategorized

W połowie marca tego roku zakończyła się budowa chodnika w Strzeniówce przy ul. Komorowskiej. Okazuje się, że gmina Nadarzyn usunęła drzewa pod inwestycję bez zezwolenia na wycinkę.

Sprawa zaczęła w ubiegłym roku, kiedy gmina Nadarzyn postanowiła zrealizować drugi etap wspomnianego przedsięwzięcia. 25 marca 2015 roku Janusz Grzyb, wójt gminy Nadarzyn zwrócił się z wnioskiem do pruszkowskiego starostwa o uzyskanie zezwolenia na wycinkę kilkunastu drzew. Chodziło o drzewa zlokalizowane w pasie ul. Komorowskiej, które kolidowały z budową chodnika.

15 czerwca gmina otrzymała zgodę. – Starosta Pruszkowski zezwolił na wycięcie dwunastu brzóz, ośmiu sosen, jednej, dwupniowej wierzby oraz dwóch jarzębów. Termin wykonania decyzji ustalono do dnia 30 sierpnia 2015 r., następnie decyzją z dnia 4 września termin ten został przedłużony do  dnia 30 grudnia – wyjaśnia Andrzej Bittel, naczelnik wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Jednak nadarzyńscy włodarze nie zdołali dotrzymać wyznaczonego terminu wycinki drzew. – Podczas realizacji prac przy budowie chodnika nie został dochowany termin wycięcia drzew. Wycinka odbyła się po 20 lutego 2016 r., kiedy to decyzja wygasła. Niespełnienie warunku usunięcia drzew w terminie ustalonym w decyzji skutkuje jej uchyleniem w trybie art. 162 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Usunięcie drzew po terminie określonym w decyzji należy traktować jak usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – podkreśla Bittel.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wycince oraz przeprowadzeniu wizji terenowej, 25 lutego starostwo wszczęło stosowne postępowanie administracyjne w tej sprawie. Kolejno, 31 marca ponownie odbyła się wizja terenowa, tym razem z udziałem przedstawicieli gminy Nadarzyn. Jak informuje starostwo, skontrolowano i potwierdzono liczbę i gatunki wyciętych drzew. – Postepowanie nie zostało jeszcze zakończone, w najbliższym terminie strona zostanie zawiadomiona o możliwości przeglądania akt oraz składania dowodów i wniosków przed wydaniem decyzji – ucina Bittel.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.