E-wnioski o emerytury i renty

Region

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdzie się e-wniosek, dzięki któremu będziemy mogli ubiegać się o przyznanie emerytury lub renty. Dokument będziemy podpisywać e-podpisem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało
projekt nowego rozporządzenia w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych i zasad
ich wypłaty. Od 1 stycznia 2009 roku kobietom są już przyznawane stosowne
świadczenia, których wysokość częściowo zależy od sumy składek na koncie
ubezpieczonego. Z racji tego faktu należało wprowadzić nowe rozporządzenie,
które będzie uznawało przyznawanie świadczeń zarówno według starego jak i
nowego systemu.

Projekt rozporządzenia zakłada, że stosowne wnioski o rentę
lub emeryturę będzie Można złożyć za pośrednictwem Internetu. W ten sposób
zgłaszający sam wprowadzałby stosowne dane do systemu teleinformatycznego ZUS.
Przykładowy wniosek zarówno ten elektroniczny jak i papierowy będzie musiał
zawierać takie dane jak imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, NIP ubezpieczonego
lub w przypadku nie posiadania danych numerów serie i numer dowodu osobistego
lub paszportu. Dodatkowo we wniosku musi pojawić się aktualny adres
zamieszkania lub ostatniego adresu w Polsce, jeśli wniosek składają osoby na
stałe mieszkające poza granicami kraju.

Prócz tego typu informacji zgłaszający wniosek o emeryturę
będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające datę urodzenia, okresy
uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość, wysokość wynagrodzenia,
dochodu, przychodu i uposażenia przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru
świadczeń. Dodatkowo należy przedstawić informację umożliwiające ustalenie
świadczeń przysługujących z instytucji zagranicznych.

Jeśli włożony wniosek będzie niekompletny ZUS wezwie
władającego wniosek do uzupełnienia brakujących danych lub dokumentów.
Wnioskujący będzie miał 14 dni na poprawienie złożonego formularza. Jeśli tego
nie zrobi organ rentowy wyda decyzję odmowną prawa do świadczenia.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.