Działki na sprzedaż w Brwinowie

Region

Gmina Brwinów planuje w tym roku sprzedaż działek w rejonie ul. Bratniej w Brwinowie. Pierwszy przetarg na sprzedaż trzech działek został ogłoszony w grudniu 2010 r., ale w planach są kolejne – gmina posiada 38 działek przeznaczonych w większości pod budownictwo mieszkaniowe.

Podział terenów ul. Bratniej został zatwierdzony decyzją Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 grudnia 2009 r. zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Terenu Północno-Wschodniej Części Brwinowa. Większość wyodrębnionych działek o powierzchni ok. 900-1500 m2 przeznaczona jest pod mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące oraz bliźniacze, a także usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej. Większe działki o powierzchni ponad 2000 m2, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych PKP, mogą być przeznaczone na składy, hurtownie, magazyny oraz inną działalność gospodarczą tego typu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (22) 738 26 13, (22) 738 26 53.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.